דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שוויון הזדמנויות בין המינים

מרכז

נתן ברגשטיין
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
natavb@hazerim.org.il

 

עתיד פעילותו של הצוות נבחן בימים אילו.