דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

גלובליזציה בתכנית הלימודים

מרכזת

ד"ר רות יקיר
מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
yruthster@gmail.com

חברי הצוות

ד"ר רינה ברקול | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר דבורה גסר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' רות זוזובסקי | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר בתיה זיבצנר | המכללה האקדמית בית ברל; האוניברסיטה העברית
אבו אחמד מנגול יזבק | מכללת סכנין להכשרת עובדים

רציונל

שינויים חברתיים ותרבותיים בעקבות הגלובליזציה הביאו לשינויים בשוק העבודה החינוכית, בהרכב התלמידים בבתי הספר ובטכנולוגיות ההוראה. מילוי תפקידינו כמכשירי מורים לעתיד דורש התמודדות עם שינויים אלו.

מטרה

הצעת שינויים בתכנית הלימודים של הכשרת מורים כדי לסייע להתמודדות עם האתגרים שמציג עידן הגלובליזציה.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

ליבון הסוגיות הבאות:
  • הגירה והשפעתה על הרכב הכיתות בבתי הספר;
  • השפעות ההפרטה הגוברת ושינויים בשוק עבודת המורים;
  • חינוך לשלום ואזרחות בעידן הגלובליזציה;
  • הגנה על התרבות המקומית לצד פתיחות לכפר הגלובלי;
  • מינהל וארגון בתי הספר בעידן הגלובלי;
  • טכנולוגיות תקשורת חדשות והשפעתן על תפקיד המורה.
155974888.jpg

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

חלק מפגישות הצוות נערכו באמצעות האינטרנט ובפגישות אישיות של הרכזת עם תת-קבוצות או עם חברי צוות בנפרד. גובשו שלושה ניירות עמדה ואחד נוסף בהכנה. הללו יהוו את הבסיס לדיון במסגרת הכנס המקוון של מכון מופ"ת, המתוכנן לינואר 2011 .

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

ליבון הסוגיות הבאות:
  • קיום פגישות מקוונות באנגלית במסגרת של פורום מסודר בהשתתפות שני מרצים מחו"ל;
  • השלמת גיבוש של נייר עמדה, שיתבסס על ניירות העבודה לכנס;
  • עריכת דיון "שולחן עגול" לקראת הכנס הבין-לאומי הבא של מופ"ת.


סיכומים משנים קודמות

סיכום תשס"ט