דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מקרא 1(2010-2011)

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד
תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
shenvald@gmail.com
1 צוות החשיבה יפעל בשנה"ל תשע"א במסגרת של פורום ראשי חוגים למקרא במכללות.

חברי הצוות

ד"ר יעל אברהמי | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר ברוך אלסטר | המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
ד"ר אריה בורשטיין | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר חיה בן-איון | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר בת שבע ברוש | מכללת לוינסקי לחינוך
מרים ג'יקובס | מכללת בית רבקה
ד"ר יונינה דור | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר אליעזר חדד | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
ד"ר אהרון מונדשיין | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ברוריה מכמן | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
ד"ר ציפי עצמון | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
ציפורה קלמנוביץ | משרד החינוך
ד"ר רבקה רביב | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
ד"ר יוספה רחמן | מכללת לוינסקי לחינוך
נעמי שחור | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל

רציונל

בשנים האחרונות מורגשת אי-שביעות רצון מהוראת התנ"ך במכללות ובבתי הספר. ההישגים הנמוכים וצמצום הנרשמים למסגרות הכשרת מורי התנ"ך מגלים טפח מתמונת המצב המדאיגה. השפעתו של ספר הספרים הולכת ופוחתת, ודומה שהתנ"ך נשכח בפינת "ארון הספרים היהודי". לדעתנו, השבר אינו ארגוני; הוא משקף את הדיון העמוק באושיות התרבות היהודית. מתוך אמון מוחלט בהיות התנ"ך אבן שואבת ובידיעה ודאית שתחילת שינוי מחייב שיח פתוח, הוקם במכון מופ"ת צוות חשיבה למקרא. עם חברי צוות החשיבה למקרא נמנים ראשי חוגי מקרא, חוקרים, מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה במכללות השונות להכשרת מורים. עבודת הצוות מתבססת על שיח משותף של בעלי עמדות שונות בחברה הישראלית המחזיקים בתפיסות עולם שונות מכל קצוות הקשת החברתית והפוליטית. הרוח השורה בקרב חברי הצוות משלבת קשב סובלני עם מקצועיות וכבוד הדדי.
ראוי לציין כי עיקר פעילות הצוות עולה בקנה אחד עם מטרות האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי.

מטרות

  • קידום העיסוק האקדמי והארגוני של מחלקות התנ"ך במכללות השונות;
  • עידוד מחקר בתחום החינוך במוסדות החינוך הגבוה;
  • העצמת הקשר הייחודי בין מעשה ההוראה לעשייה החינוכית.

יעד שהוצב לשנה"ל תש"ע

ליבון מגוון בעיות המעסיקות את סגלי מורי המורים למקרא: חוסר הידע במקרא, היעדר הקניית מסר ערכי, התיישנות דרכי הוראה, ומעל לכול – ירידת קרנו של לימוד המקרא.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

חברי הצוות גיבשו במצגת הצעה לתכנית פעילות מפורטת (מצ"ב).

תוצרים

במהלך השנה גיבשו חברי הצוות שורה של ניירות עמדה הדנים בהוראת המקרא בהיבטים שונים:

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

הצוות מעמיד לעצמו שני יעדים עיקריים: יעד פנימי - שינוי סדר היום בחוגי המקרא; ויעד חיצוני - השגת תקציבים מחוץ למכללות.

בסימן אישי

יש מקום לשקול לשנות את פורמט הפעילות ולהפוך את צוות החשיבה לפורום. מאחורי הצעה זו עומד שיקול הזמן: ספק אם שנתיים עד שלוש שנים, פרק הזמן הממוצע המוקצה לעבודות צוותי החשיבה, יכולות להספיק לפעילותנו, הדורשת "חריש" עמוק. יתר על כן, חמש פגישות אינן מאפשרות להפוך בדבר על פי הצורך. לעניות דעתנו, הגברת תדירות השיח עשויה להשפיע לחיוב על פעילות המשתתפים. פגישות בצוותים קטנים (על פי מכללות) עשויות להועיל אף הן בהטמעת השינוי המיוחל.