דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הורים-מחנכים, שותפים במעשה החינוך

מרכז

דני מטוס
מנהל מרכז מהות
matsudan@gmail.com

חברי הצוות

ד"ר מקס אביסרור | ועד מנהל מהות השלטון המקומי
איילת דויטש | מכון אדלר
רינה כהן | משרד החינוך
עדה ליפציגר | המרכז להורות אשדוד
אילנה פרייטיג | משרד החינוך
נעמי פרצ'יק | מכללת לוינסקי לחינוך
נעמי ריפתין | הסתדרות המורים
חיה שפירא | מנהל חברה ונוער
ד"ר ורד תמיר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

רציונל

הנושא של שותפות הורים-מורים בחינוך מקבל מענה חלקי בלבד במתווים החדשים של ההכשרה להוראה הקיימים כיום במכללות בישראל. למעשה, פרחי ההוראה המגיעים לשדה החינוכי אינם זוכים להכנה משמעותית מוקדמת בנושא זה. הדעת נותנת שכדי שהמורה ימלא את תפקידו החינוכי המורחב והמורכב, הוא חייב לקבל הכשרה לכך. לכן חיוני ונחוץ לשלב בהכשרת המורים והגננות נושאים ותכנים העוסקים בהורים ובהורות, ולציידם בארגז כלים להפעלת אסטרטגיות השפעה של מנהיגות חינוכית לפיתוח, קיום והפעלה של יחסים וקשרי עבודה משמעותיים עם הורים.

מטרה

ייזום בנייה של תכנית הכשרה בנושא "הורים-מורים" כדי ליצור מסד אקדמי-אסטרטגי להטמעת נושא זה בהכשרת המורים בישראל לאור השינויים החלים במערכת החינוך ולאור המתווים החדשים בהכשרת מורים.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

  • עריכת תיקונים בנייר העמדה והרחבתו כדי שיהווה בסיס הולם לכתיבת תכנית הכשרה בנושא. זאת תוך כדי הדגשת הנחות היסוד, בדיקה ביקורתית מחודשת של ההצעות למבנה התכנית, לתכניה ולמקורות ביבליוגרפיים עדכניים;
  • גיוס צוות כותבים מבין כלל חברי קבוצת החשיבה;
  • הכנת תשתית תקציבית לכתיבת התכנית.

סיכום פעילות הצוות לשנה"ל תש"ע

צוות החשיבה עמד גם השנה ביעדים שהוצבו לפניו:
  • עוצב והושלם חזון מוסכם לתכנית הלימודים העתידית, לפיו ההורים והמורים שותפים לתהליך החינוכי של הילדים במערכת החינוך באמצעות שיח וקיום שיתוף פעולה. קווי המתווה של תכנית הלימודים העתידית, כפי שבוטאו בנייר העמדה משנה"ל תשס"ט, נבחנו ועברו ביקורת מחדש, ונערכו בהם שינויים ותוספות.
  • נקבע צוות כתיבה מבין כלל חברי קבוצת החשיבה המוכן להתחיל בכתיבה בראשית תשע"א, כאשר שאר חברי הקבוצה שאינם כותבים, ישמשו כקבוצת היגוי לתוצרי הכתיבה.
  • גובשה הצעה (בהמשך להתייעצויות שקוימו עם הנהלת מופ"ת) לבקשה של מימון תקציבי עבור הכותבים.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

  • צוות החשיבה יפנה למקורות מימון חיצוניים חלופיים לכתיבת התכנית. כאשר יימצא מקור כזה, יוכלו הכותבים להתחיל בעבודתם.
  • צוות החשיבה ימשיך להתכנס ולפעול כצוות היגוי לחומרים שייכתבו עד לגיבוש כתיבת התכנית.


סיכומים משנים קודמות