דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה (2011-2010) 1

מרכזות

ד"ר אורית דהן
המכללה האקדמית בית ברל
speedi@zahav.net.il
אריאלה הלוינג
המכללה האקדמית בית ברל
ariahlo@beitberl.ac.il


מלווה ומנחה

פרופ' יונה רוזנפלד
מאיירס ג'וינט - מכון ברוקדייל

1צוות החשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל לאורך חמש שנים ברציפות בריכוזה של ד"ר אורית דהן והפך לפורום בשם: "מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה" בשיתוף עמותת לשם. במקומו קם השנה צוות החשיבה: "ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה" בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה הלווינג, בהנחייתו וליוויו של פרופ' יונה רוזנפלד, מומחה ללמידה מתמשכת מהצלחות במערכות ובארגונים.

חברי הצוות

תמר אילוביץ | האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר חנה בר-תקוה | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
דפנה גוברי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
דבורה גולדפרב | שנקר
קרן גולומבוביץ | האוניברסיטה העברית בירושלים; אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
יהודית דנן | האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נעמי הדס לידור | אוניברסיטת תל אביב
ליאורה חפר | המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ריצ'ל טומס | המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי | המכללה האקדמית בית ברל
יעל מלצר | המכללה האקדמית תל חי
קרן משה | המכללה האקדמית עמק יזרעאל; המרכז האקדמי רופין
עידית סעד עינן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר עמלה עינת | המכללה האקדמית תל חי
היידי פלביאן | אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
אורלי צדוק | המכללה האקדמית תל אביב- יפו
טליה קונסטנטין | המכללה האקדמית בית ברל
אנה קסלסי-סולטן | המכללה האקדמית ספיר
ד"ר סוזן רוסק | המכללה האקדמית בית ברל

רציונל

כיום לומדים בארץ במוסדות העל-תיכוניים כ-17,000 תלמידים עם ליקויי למידה. מאז הקמת עמותת לשם בשנת 1994 הוקמו במוסדות להשכלה גבוהה למעלה מ-55 מרכזי תמיכה. מטרתם העיקרית היא הנגשת ההשכלה וקידומם של סטודנטים עם ליקויי למידה. לדאבוננו, ישנם מעט מדי שיתופי פעולה בין מרכזי התמיכה ומעט מדי תיעוד של העשייה והמחקר בתחום זה. על רקע זאת ובשל כך מכון מופ"ת תומך זה שש שנים ביצירת מסגרות לקידום הנושא. הלמידה בצוות החשיבה נועדה לממש בהדרגה את הידע הפוטנציאלי הרב הקיים במרכזי התמיכה באקדמיה ולהופכו לידע גלוי, ובכך להביא לשינוי משמעותי בתפקוד מרכזי התמיכה תוך כדי יצירת שיתוף פעולה נרחב.

מטרות

 • חשיפת הידע המעשי שהצטבר במרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה, והפיכתו מידע סמוי לידע גלוי ומכוון לפעולה;
 • תיעוד והפצת הידע שהצטבר במרכזי תמיכה;
 • יצירת קהילה לומדת ושינוי בדרכי העבודה של מרכזי התמיכה באקדמיה.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

למידה כוללת התנסות בשלוש מתודות:
 1. "למידה מהצלחות העבר: המתודה הרטרוספקטיבית" - השימוש במתודה זו מאפשר לזהות את הפעולות שתרמו להצלחה וללמוד את עקרונותיהן.
 2. "המסע בעקבות שאלת למידה: המתודה הפרוספקטיבית" - מתודה זו מאפשרת התמודדות עם סוגיות לא פתורות ועם הערכות ללמידה מקדמת תוצאות.
 3. "למידה על הלמידה: המתודה לכינון קהילות למידה מתמשכת למען העשייה" - מתודה המאפשרת לזהות דרכי למידה של קולקטיבים, ובכך לקדם למידה מתמשכת המובילה לתוצאות רצויות במסגרות שהם פועלים בהן.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

 • היכרות עם שתיים מתוך שלוש המתודות שהוצבו ביעדים: 1. "למידה מהצלחות העבר: המתודה הרטרוספקטיבית"; 2. "המסע בעקבות שאלת למידה: המתודה הפרוספקטיבית";
 • תשאול בעלי עניין שונים;
 • התאמה בזיהוי פעילויות ובהגדרת עקרונות פעולה באמצעות תשאול אירועים אותנטיים ממרכזי התמיכה (חשוב להדגיש כי נותרו שאלות למידה ושאלות בלתי פתורות);
 • תחילת תיעוד של סיפורי הצלחה במרכזי התמיכה: תמיכה פרטנית, סדנאות, חונכויות בראייה פרטנית ובראייה מערכתית.

תכנית כללית לפעילות לשנה"ל תשע"א

 • המשך הלמידה וההתמקצעות לאורך המפגשים.
 • קידום כתיבת הספר ללמוד מהצלחות מרכזי התמיכה וחלוקה לצוותי כתיבה. כל אחד מחברי הצוות יבחר את השער אליו הוא מעוניין להשתבץ בהתאם לנושא הכתיבה המועדף עליו. ואלה שעריו המתוכננים של הספר:
  1. הקדמה על נושא סטודנטים עם ליקויי למידה מבוגרים
  2. סקירה על מרכזי התמיכה באקדמיה - התפתחות היסטורית ומודלים שונים של עבודה
  3. מדוע קשה לנו לדון בהצלחות וקל יותר לחזור לכישלונות?
  4. סיפורי הצלחה: תמיכה פרטנית, סדנאות, חונכויות בראיה פרטנית ובראיה מערכתית.
 • הכנות לקראת ארגון כנס עם מומחים מחו"ל ומהארץ לתחילת תשע"ב בנושא ללמוד מהצלחות בשיתוף פרופסור יונה רוזנפלד.

בסימן אישי

ברצוננו להודות לפרופ' יונה רוזנפלד, שאימץ אותנו אליו בחום ובאהבה, ומאפשר לנו בנדיבות אין קץ, בצניעות ובענווה ללמוד מתורתו האופטימית ומלאת התקווה, העוסקת בלמידה מתמשכת מהצלחות. תודה גם לד"ר אורנה שמר, שהייתה יד ימין של כל חברות הצוות ועבדה שעות על גבי שעות כדי לעזור להן בהתמקצעות ובתיעוד הלמידה. תודה גם לכל העובדות הנפלאות במרכזי התמיכה באקדמיה, הלוקחות חלק פעיל במפגשים ובעיקר למתמידות.
חשוב לנו כי כל מנהל מרכז (אם טרם עשה כן) ימנה רכז למידה מטעמו, שיגיע גם הוא לצוות החשיבה במופ"ת. זאת כדי להעמיק ולהרחיב את הלמידה במרכזי התמיכה בקרב בעלי העניין השותפים, ליצור למידה מתמשכת תוך כדי זיהוי הצלחות ותיעוד התהליכים שתרמו להן, ומתוך כך להשפיע גם על התרבות הארגונית של המרכז.