דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מקומן הנעדר של האמנויות במערכת

מרכזת

ד"ר נורית רון-רונקין
סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

חברי הצוות

ד"ר דורון איליה | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
רבקה בלקש | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
אלי ברודרמן
| אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר נעמי יפה | המכללה האקדמית בית ברל
דפנה מרקמן סינמנס | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך

רציונל

לסוגיית "מקומן הנעדר של האמנויות במערכת" כחלק ממקצועות הנלמדים בליבה נודע עניין בארץ ובעולם. היעדרותן של האמנויות ממערכת החינוך, ובתוך כך העובדה כי אין ממצים את האפשרויות ואת הפוטנציאל הגלומים בהן, היא מציאות המחייבת שינוי, קרי חשיבה משולבת פעולה.
  בשנת 1985 הוקמה במשרד החינוך והתרבות ועדה לחינוך לאמנות בראשותה של מיכל זמורה כהן. הוועדה הציגה, בין השאר, את הנחת היסוד שהחינוך לאמנות "נותן תוכן ומשמעות לחיי האדם [...] האמנות מספקת לאדם כלים להתבונן בחייו ולשקול אותם בכלי הרוח האנושית".
  הוועדה בדקה את המצב של החינוך לאמנות בישראל והגיעה למסקנה שהאמנויות אינן זוכות למקומן הראוי בחינוך. לדאבוננו הרב, מאז לא התחוללו שינויים רבים בתחום. מעצבי המדיניות אינם מודעים לאפשרויות המגולמות בחינוך באמצעות אמנויות, לחשיבות העצומה לשילובן במערכת, ליכולתן להביא ליצירת עם משכיל יותר, סובלני יותר ופלורליסטי יותר.

מטרות

  • עיסוק בשאלת מקומן הנעדר של האמנויות במערכת החינוך (האומנם?);
  • עיסוק בסוגיית החשיבות שיש לתחומי האמנות כתחום לימודי.

153531310.jpg

יעדים לשנה"ל תשע"א

  • העשרת דיוני הצוות באמצעות הרצאות;
  • תכנון מדוקדק לעריכת יום עיון בנושא: "מקומן הנעדר של האמנויות בהכשרת המורים" - הכנס נועד להדגיש את תרומתן ואת חשיבותן של האמנויות במערכת החינוך ובהכשרה.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

בכל מפגשי הצוות התנהל שיח מקצועי ומרתק של בעלי עניין, מומחים, מרצים ומורים לאמנות ממספר מכללות בארץ, שבמהלכו עלו שורה של שאלות: מהם הגורמים או הסיבות להיעדרם של תחומי האמנויות מליבת מקצועות הלימוד? מה אפשר לעשות בעניין? האם התכנים של לימודי האמנות כלולים בהכשרת המורים, ואם כן באיזה אופן - כחובה, כרשות, כהעשרה? מה ההשלכות על כך? מה מלמדים? מהן המטרות? מה הדגשים של הוראת האמנות בבתי הספר? ועוד.
  חברי הצוות נתרמו בזכות הרצאות שהעבירו עמיתיהם בצוות בתחום מומחיותם. חלק אף סיפרו על מעורבותם במיזמים שונים. יום העיון נולד מתוך הרצון והצורך לשתף קהל גדול יותר באותן סוגיות מרכזיות וחשובות שהצוות עסק בהן.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

צוות החשיבה במתכונתו הנוכחית סיים את פעילותו. במקומו יקום צוות שיוזמן להשתתף בניסוח ובכתיבה של נייר עמדה עם הגב' מיכל זמורה כהן ועם פרופ' רמי יוגב בנושא: "מקומם וחשיבותם של לימודי האמנות במערכת".
כהמשך לקיום יום העיון "על מקומן הנעדר של האמנויות בהכשרת המורים" מתוכנן להתקיים מפגש של מורים-יוצרים וחוקרים במחול.


סיכומים משנים קודמות