דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חינוך לקיימות (תשס"א)

מרכזת

ד"ר שרה פאר
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
peer@macam.ac.il

חברי הצוות

אייל בלוך | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר דפנה גולדמן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אהרון דותן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר מיכל יובל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר בלה יעבץ | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
שחר כהנוביץ | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
זיוית לינדר | המשרד להגנת הסביבה
אסנת פרנס | משרד החינוך
ד"ר מירי שינפלד | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

אחד האתגרים של החברה המודרנית הוא למצוא דרכים המאפשרות קיום יחסי גומלין מאוזנים בין המערכות האנושיות והמערכות הטבעיות. ב-14 במאי 2003 התקבלה החלטת הממשלה (מספר 246) ועל פיה "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכול. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים". החלטה זו קיבלה משנה תוקף בשנת 2010 עם קבלת מדינת ישראל כחברה ב-OECD.
 משרד החינוך פועל בשנים האחרונות יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום החינוך לקיימות במערכת החינוך על ידי התאמת תוכני לימוד וקביעת נושא סביבתי מרכזי לכל שנה. למורים ולגננות שמור תפקיד מפתח ביצירת השינוי בבתי ספר ובגנים. ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם (UNSCO) זיהה שפיתוח מקצועי של מורים בתחום החינוך לקיימות הוא בעל חשיבות עליונה לקידום הנושא. למוסדות להכשרת מורים ההזדמנות להבטיח שכל המורים מוכנים, מעוניינים ויכולים להורות קיימות לכשיהיו אנשי הוראה.

מטרות

 • הצבת נושא החינוך לקיימות על סדר היום במכללות האקדמיות לחינוך;
 • הצעת תכניות להעשרת הידע והמיומנויות הסביבתיות, כמו גם תכניות לפיתוח מודעות סביבתית, דאגה לסביבה ומחויבות סביבתית של מורי המורים;
 • הצעת דרכים להקניית כלים פדגוגיים ודידקטיים;
 • המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה;
 • יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים.

יעדים לשנה"ל תשע"א

 • הכנת כתבות בנושא של חינוך סביבתי וחינוך לקיימות לביטאון מכון מופ"ת;
 • תכנון יום עיון בחינוך לקיימות בהשכלה הגבוהה.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

 • כתיבת כתבות לבימת דיון "חינוך לקיימות וחינוך סביבתי" לביטאון מכון מופ"ת.
 • דיווח של אסנת פרס, הממונה על החינוך לקיימות במשרד החינוך, על "תכנית השרים". מדובר ביוזמה של שר החינוך גדעון סער ושל השר להגנת הסביבה גלעד ארדן להטמעת תכניות חינוכיות לפיתוח בר-קיימא, קרי חינוך לקיימות ולחינוך סביבתי במוסדות חינוך. יוזמה זו מתקיימת בשיתוף פעולה עם צוותים חינוכיים של המשרד להגנת הסביבה ושל משרד החינוך בהובלת מינהל מדע וטכנולוגיה (בתשע"א השתתפו בתכנית 154 בתי ספר יסודיים ו-366 גנים).
    "תכנית השרים" נועדה לעסוק בטיפול בדילמות סביבתיות בתחומים: צרכנות נבונה/מקיימת, אוויר, אנרגיה, מים ופסולת. על פי התכנית תתקיים השתלמות חדר מורים בהיקף של 30 שעות וכן יוקצו שעות הנחיה וליווי. כל בית ספר יקים צוות היגוי לקיימות שיהיה אחראי לבנות תכנית לימודים בית ספרית בהיקף של 30 שעות לשלוש שכבות גיל בארבעה מקצועות, לקדם אורח חיים מקיים בבית הספר, לתכנן ולבצע עשייה בשיתוף הקהילה.
 • דיון בהצעות שונות לקידום חינוך לקיימות במכללות: קורס "סביבה וקיימות" לכל הסטודנטים להוראה; יום עיון למורי מורים שיוקדש לרעיונות ולדרכים הקשורים בעיסוק של הוראת סביבה וקיימות במכללות; תכנון מיזם משותף בנושא "חינוך לקיימות בהדרכה פדגוגית" שבו ייקחו חלק בתי הספר המפעילים את "תכנית השרים" וסטודנטים להוראה במסגרת ההוראה בשדה (אימוני ההוראה); הקמת קבוצה בנושא "חינוך לקיימות" במסגרת "שלובים" (הרשת החברתית-מקצועית של מכון מופ"ת).

תוצר

בימת דיון בביטאון מכון מופ"ת, גיליון 45, שהוקדשה ל"חינוך לקיימות וחינוך סביבתי: השתמעויות להכשרת מורים"- חלק ניכר מעשרים הכתבות בבימת הדיון כתבו חברי צוות החשיבה בעבר ובהווה.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • ארגון יום עיון שיעסוק בתכנון קורס סביבה וקיימות בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה (הצגת מודלים להוראת סביבה וקיימות);
 • התעדכנות בנעשה בעולם בתחום שילוב החינוך לקיימות במוסדות אקדמיים בדגש על מוסדות להכשרת מורים;
 • הפצת שאלון העוסק במיפוי הפעילויות הסביבתיות במכללות האקדמיות לחינוך, וניתוחו;
 • הקמת אתר חינוך לקיימות ב"שלובים" - אתר לאיגום משאבים ולשיח מקוון.