דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נוירופדגוגיה - מוח והוראה

מרכזת

ד"ר קרול גולדפוס
מכללת לוינסקי לחינוך
goldfus@netvision.net.il
 

מבוא

תמוה שמורים אינם מקבלים הכשרה על המוח ועל תפקודו; הרי למידה וחשיבה הן ביטוי לפעולתו של המוח. הקמת צוות החשיבה החדש נועדה לתת מענה לחסך בהיבט זה של ההכשרה, ולקדם את חקר המוח החינוכי-קוגניטיבי כיסוד מושגי ליישום חינוכי. חקר זה הוא רלוונטי, בעל השלכות בתחום החינוך, ועשוי לפיכך להוביל למדיניות חינוכית ולפעילות חינוכית, פדגוגית וקוריקולרית.
חקר המוח החינוכי כיוזמה מחקרית מתקבל על הדעת רק כאשר ראשיתו נובעת מבעיות, מסוגיות ומעניינים הנוגעים לחינוך. היעד המרכזי של צוות החשיבה הוא להראות שכשם שתחום החינוך עשוי להיתרם מחקר המוח, כך גם חקר המוח יכול להיתרם מתחום החינוך. וזאת, אם תגדל מעורבותם של מורים בקביעת סדר היום של המחקר בתחום חקר המוח החינוכי.

מטרות

  • לאפשר למורים להיות שותפים שווים בהתפתחות חקר המוח החינוכי;
  • לפתוח במה לשיח בין-תחומי כדי ליצור תחום חדש;
  • להקים צוות בין-תחומי המורכב ממדענים וממחנכים, לצורך מחקר מדעי על הגורמים הביולוגיים והחינוכיים המשפיעים על רכישת אוריינות, ולהפצת מידע זה בקרב מחנכים.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ג

להקים צוותים ולכתוב נייר עמדה.סיכומים משנים קודמות

164454045.jpg