דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כתיבה אקדמית (פיל"א)

מרכזות

ד"ר טרודי צוקרמן
המכללה האקדמית אחוה
trudy@vms.huji.ac.il
ד"ר רעיה סטולר
חמדת הדרום – מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים; סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

רציונל

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לקבל סטודנטים הכותבים וקוראים היטב ויש להם חשיבה ביקורתית.
פורום "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול בו חלק ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל ואיתור התכניות הקיימות בכתיבה אקדמית;
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית;
 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים כדי ליצור דו-שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי;
 • עידוד מחקר בתחומי הכתיבה האקדמית;
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים;
 • פיתוח מדיניות בנוגע להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית);
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה;
 • הבטחת מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ;
 • עידוד השתתפות בפורום של אנשים הקשורים לכתיבה אקדמית מכל האזורים בארץ.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ד

 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים כדי ליצור דו-שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי;
 • עידוד מחקר בתחומי הכתיבה האקדמית;
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים;
 • פיתוח אתר הפורום;
 • פגשים בפריפריה: בצפון, בדרום, במרכז ובירושלים, ולפחות מפגש אחד בשיתוף הפורום לשפות זרות באוניברסיטה העברית. אנו מתכננים גם ימי עיון או מיני כינוס במופ"ת בחופשת הסמסטר.