דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ארטיביזם

רכזת

טל גיל-שוורצברג
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בשנים האחרונות יש בישראל ובעולם התעניינות נרחבת בשילוב של עשייה אמנותית עם אקטיביזם חברתי, וכן תיעוד ומחקר בנושא. כאנשי אמנות וכמחנכים של אמנים לעתיד חשוב לנו להעלות את הסוגיות הללו, תוך כדי שיתוף פעולה עם עמיתים.
הנחת היסוד שבבסיס עבודת הצוות היא שהאמנות היא מרחב להתנסות ולהתבוננות. מרחב זה מאפשר ליחידים ולקהילות לפתח תפיסות חדשות וראייה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם, באמצעות הפעלה של יוזמות מקוריות של אמנות שיתופית למען שינוי חברתי, במענה לבעיות שעולות בשדה החינוכי והקהילתי.
הצוות יוכל לתרום גם להרחבת השיח על המפנה החברתי באמנות ועל השפעתו על תכניות הלימודים להכשרת מורי אמנות בעת הזאת, שבה המשבר בהוראת אמנות כה קריטי. תקוותנו היא שצוות הארטיביזם יסמן דרך רדיקלית להיחלצות מהמשבר ולהפיכתו להזדמנות.

מטרות צוות החשיבה

  • חשיבה משותפת, דיון ושיתוף פעולה בקרב העוסקים בנושא כדי לקדמו;
  • חשיפה ליוזמות מקומיות ולימוד מהעמיתים בצוות וממומחים;
  • דיון בפרסומים ובמאמרים חדשניים העוסקים בחשיבות האקטיביזם באמצעות אמנויות.


סיכומים משנים קודמות

103802090.jpg