דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
516445583.jpg

חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה

מרכז

ד"ר עמיקם מרבך
שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך; האקדמית גורדון (גימלאי)

מבוא

למרות שפע "התיקונים", "הרפורמות" ו"הניסויים" הפדגוגיים שפוקדים את ההוראה במשך מאות שנים, היא חוזרת תמיד, במוקדם או במאוחר, לסדר היום השגרתי שלה, השוקע אל תוך משבר מעמיק והולך. מהספרות המקצועית עולה כי סדר היום השגרתי של ההוראה שבוי בתוך מנגנון תקשורתי חד-סטרי הפועל לפי הנוסחה: 1X 40 X 50 X 6 X 12 [מורה אחד הכופה ידע מוכן ומעובד על ארבעים תלמידיו בחמישים מטר רבועים שש שעות כל יום במשך שתים עשרה שנים] - כל זאת תוך סדרי משמעת קשוחים, בחינות, ו"צלצולים". נוסחה סגורה וכנועה זו מקבעת את התלמיד, מסרסת את המורה ומונעת מכל שינוי פדגוגי להפר את שגרת יומה של ההוראה. "השתיקה אסור לה שתימשך [...] בית הספר כמו שהוא אינו יכול ללכת עוד. ואסור שילך. וכל המתקת דין כאן - היא עוולה (ס' יזהר)" (מתוך "קול קורא לצוות חשיבה חדש בנושא: חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה"

http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Documents/kolkore-mashber.pdf

מטרות

מטרתו של הצוות מעוגנת בשמו: חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה.