דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ThinkstockPhotos-597959356.jpgקידום תרבות של למידה מערבת ופעילה בהכשרת מורים

מרכז

ד"ר אמנון גלסנר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

מבוא

למידה פעילה ומערבת מפעילה את הלומד, קוגניטיבית ו/או רגשית, בדרכים שמעודדות אותו להיות מעורב בלמידה שהיא משמעותית עבורו. למידה כזו מתרחשת במסגרת הכשרת המורים אך עדיין אינה בגדר תרבות. כדרך שמגבירה את הסיכוי ללומד לחוות חוויות של למידה משמעותית אנחנו סבורים שסטודנטים/יות להוראה צריכים לחוות למידה כזו הלכה למעשה, ובתחילה כלומדים, כדי שיוכלו לזמן אותה לתלמידיהם, כמורים. תרבות כזו דורשת למידה מתמשכת, גמישות ופתיחות למעגלים של בחינה והתנסות מתמשכים בדרכי ההוראה ולמידה במכללות להכשרת מורים.

מטרות הצוות

הצוות פועל זו השנה השנייה במטרה לקדם תרבות של למידה פעילה ומערבת בהכשרת מורים, כדי שהסטודנטים שיחוו למידה כזו כלומדים יוכלו לזמן ולעודד אותה גם במסגרת ההוראה שלהם במוסדות החינוך.

מטרות בדרך

  • לחשוף ולהיחשף לפעילויות של למידה פעילה ומערבת בהכשרת מורים על-ידי ארגון ימי עיון המזמינים הדגמה של פעילויות כאלו.
  • להרחיב את מעגל ההשפעה על קובעי המדיניות כך שגם הם יעודדו ויקדמו תרבות של למידה כזו במסגרת הכשרת המורים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ז

בתשע"ז יש בכוונתנו לקיים שני כנסים/ימי עיון:

  1. יום עיון ב-26/12/2016 במכללת קיי, שיוקדש לחינוך ועתיד: לחשוב אחרת על פדגוגיה. ביום זה נשתמש בדימיון (כמו בכלים של מדע בדיוני) כדי להעלות אפשרויות חדשות לקידום למידה פעילה ומערבת בהכשרת מורים.
  2. הכנס השני יתקיים בחודש מאי 2017 במכללה האקדמית גורדון, ובו יוצגו ויודגמו פעילויות שונות של למידה פעילה ומערבת שנעשות במכללות להכשרת מורים.

שני ימי העיון שולבו בלוח השנה של המכללות שבהן ייערכו, ובחודשיים האחרונים אנחנו מקדמים את ארגונם.