דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חינוך לקיימות

מרכזת

ד"ר שרה פאר
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
peer@macam.ac.il

חברי הצוות

ד"ר מיכל גרוס | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר אהרון דותן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר מיכל יובל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר מירי שינפלד | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

אחד האתגרים של החברה המודרנית הוא למצוא דרכים המאפשרות קיום יחסי גומלין מאוזנים בין המערכות האנושיות והמערכות הטבעיות. ב-14 במאי 2003 התקבלה החלטת הממשלה (מספר246 ) שעל פיה "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכול. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים". החלטה זו קיבלה משנה תוקף בשנת 2010, עם קבלת מדינת ישראל כחברה ב-OECD.
בשנים האחרונות פועל משרד החינוך יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום החינוך לקיימות במערכת החינוך על ידי התאמת תוכני לימוד וקביעת נושא סביבתי מרכזי לכל שנה. למורים ולגננות שמור תפקיד מפתח ביצירת השינוי בבתי ספר ובגנים. ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם (UNSCO) זיהה שפיתוח מקצועי של מורים בתחום החינוך לקיימות הוא בעל חשיבות עליונה לקידום הנושא. למוסדות להכשרת מורים יש הזדמנות להבטיח שכל המורים מוכנים, מעוניינים ויכולים להורות קיימות לכשיהיו אנשי הוראה.

מטרות

הצבת נושא החינוך לקיימות על סדר היום במכללות האקדמיות לחינוך:
  • הצעת תכניות להעשרת הידע והמיומנויות הסביבתיות, כמו גם תכניות לפיתוח מודעות סביבתית, דאגה לסביבה ומחויבות סביבתית של מורי המורים;
  • הצעת דרכים להקניית כלים פדגוגיים ודידקטיים;
  • המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות בקרב כלל הסטודנטים להוראה;
  • יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים.