דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הדיאלוג הפרייריני

מרכזת

ד"ר נירה מאי
הקמפוס האקדמי אחוה

רציונל

הרעיון כי דיאלוג מלווה בחשיבה ביקורתית הוא הדרך ההומנית והנכונה לקיום אינטראקציות במרחב של הוראה-למידה תופס מקום חשוב בחשיבה החינוכית העכשווית. דיאלוג כזה עומד בניגוד ליחסים סמכותניים ואנכיים (ורטיקליים). חברי הצוות "הדיאלוג הפרייריני", בוגרי הקורס "דיאלוג מצמיח", נמנים עם מדריכים פדגוגיים ועם בעלי תפקיד בהכשרת מורים. בעקבות השינויים המתרחשים בשדה ("אופק חדש"), והצורך החברתי–חינוכי הקיים במערכת החינוך, ביטאה הקבוצה צורך להעמיק מעשית בדרכי הדיאלוג. הדיאלוג הפרייריני מציע בסיס תאורטי שניתן לבנות עליו פרקטיקה פדגוגית-דידקטית ולבצע תהליכי למידה-הוראה דיאלוגיים באמצעות מעגלי דעת ודרכי הוראה-למידה אלטרנטיביים לקיימים. הצוות הציב לעצמו כיעד מרכזי להכיר לעומק את פרקטיקת מעגל הדעת ולמצוא דרכים נוספות פדגוגיות-דידקטיות המושתתות על הדיאלוג, שיהוו הצעות מעשיות למכשירי מורים ולמורים בפועל.

מטרות

  • הבנת עקרונות הפדגוגיה הביקורתית והדיאלוגית
  • הבנה והבניה של אופנים ואמצעים פדגוגיים-דידקטיים דיאלוגיים;
  • ניתוח תוכני למידה-הוראה בדרך של הפדגוגיה הביקורתית בהקשר חברתי ועכשווי;
  • בחירת חומרים להוראה ולמידה, וניתוחם בדרך דיאלוגית;
  • יצירת מודל (תבנית) ניתוח פדגוגי ביקורתי להוראה של תוכני לימוד;
  • מציאת ערוץ למסירת העקרונות והתכנים לקהל הרחב, לשם הכרה והרחבה של מעגל אנשי החינוך המעורבים בדרך הוראה-למידה זו.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ד

  • הרצה של האתר האינטראקטיבי;
  • מציאת דרכים לשותפות אנשי הצוות בעשייה;
  • מציאת קהל אוהד;
  • חיבור חומרים חדשים לשם הוראה-למידה של פרחי הוראה, סטודנטים שאנו אנשי הצוות באים אתם במגע, כדי לבדוק את הכלי ואת סוג הלמידה.


סיכומים משנים קודמות

522471669.jpg