דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

זהות יהודית בחינוך הממלכתי ובהכשרת מורים לחינוך הממלכתי

מרכזת

הרב ד"ר איריס יניב, מכללת אורנים

מבוא

בימים אלו גועש בישראל דיון בסוגיות שעניינן לימודי יהדות במערכת החינוך הממלכתית. בית הספר הוא מקום שעולות בו שאלות של זהות. עצם המפגש של מורים ותלמידים בעלי השקפות עולם שונות, לעתים מדתות שונות, במסגרת החינוך הממלכתי )שאינו מוגדר חילוני, ויש לשים לב לכך( – מעלה סוגיות של רב-תרבותיות ומאתגר את גבולות הפלורליזם והסובלנות.נוסף לכך, בני נוער מהרהרים בשאלות של גיבוש זהותם, ואחת הזירות המתאימות להציף את השאלות הללו, למרות – ואולי בגלל – מורכבותן, היא בית הספר. על בית הספר להיעזר במורים שהוכשרו לכך ויוכלו "להחזיק" את שאלות הזהות שהתלמידים עסוקים בהן.
אך האם המורים מקבלים הכשרה מתאימה לטפל בסוגיות של זהות? נראה שרבים מהם חוששים מעיסוק בסוגיות אלו ומעדיפים להימנע מהן. זאת אחת הסיבות לכך שבתי ספר מעדיפים להסתייע ב"מיקור חוץ": עמותות וארגונים שנכנסים למוסדות החינוך כדי להציג את הנושאים הללו לתלמידים. צוות החשיבה יתמקד בהיבט אחד של סוגיית הזהות – הזהות היהודית: האם וכיצד יש לעסוק בה
בחינוך הממלכתי?

מטרות

הקבוצה תלמד להכיר את העמותות העוסקות בזהות יהודית בבתי הספר הממלכתיים, תבחן את המסרים שלהן ותתוודע
לתכניות הלימודים ולספרי הלימוד בתחום זה. על בסיס זה הקבוצה תבחן את הסוגיה לעומק ותדון בה, ותציע כיוונים וכלים
להתמודדות עם סוגיית הזהות היהודית במוסדות להכשרת מורים ובבתי הספר הממלכתיים.

תכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תשע"ח

תוצרים מצופים
ההחלטה על התוצר תתקבל בקבוצה עצמה. להלן הצעות ראשוניות בלבד:

  • הצעת קריטריונים לבחירה ולהערכה של תכניות לימודים וספרי לימוד לעיסוק בזהות יהודית בבתי ספר ממלכתיים.
  • גיבוש נייר עמדה בנושא העיסוק בזהות יהודית בבתי הספר הממלכתיים.
  • הצעת מתווה לקורסים במכללות להכשרת מורים, שיעסקו בבירור הזהות היהודית וייתנו לפרחי ההוראה כלים להתמודדעם הנושא בבתי הספר.


סיכומים משנים קודמות