דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התנועה של הגוף כבסיס ללמידה בגיל הרך

מרכזות

ד"ר אלה שובל ומיכל טל,
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

מבוא

על אף המחקר העשיר העוסק בתרומת התנועה לבריאות, ללמידה, להתפתחות, ליחסים החברתיים ולאקלים הגן, החינוך הגופני בגיל הרך לוקה בחסר: לא מתקיימת הכשרה מתאימה לגננות; גננות רבות לא מאפשרות לילדים תנועה מספקת; אין תקן למורה מקצועי בגנים; והוראת החינוך הגופני מתבצע על ידי גופים פרטיים ולא מספיק מקצועיים. נראה שיש צורך בשינוי עמוק ומשמעותי. צוות החשיבה מנסה מצד אחד ללמוד ולהציג את המחקר הקיים בתחום, ומצד שני לחשוב כיצד ניתן לבנות את השינוי הנחוץ.

מטרות

מטרתו העיקרית של הצוות היא כתיבת מסמך בנושא תרומתה של התנועה בגיל הרך, בהיבטים שלהלן: בריאות, למידה מוטורית ותפיסה, למידה חברתית וקוגניטיבית, אקלים הגן וחיי היום-יום בגן, ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.

המסמך יכלול שני פרקים מרכזיים:
א.  סקירת הספרות המחקרית העוסקת בקשר בין התנועה, הפעילות גופנית והחינוך גופני בגיל הרך (גילאי 6-3) לבין מדדי בריאות, התפתחות מוטורית, כישורים חברתיים ואישיים-רגשיים, כישורים קוגניטיביים, אקלים הגן ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים (חמישה תת-צוותים יכתבו על נושאים שונים).
ב. המלצות יישומיות הנובעות מסקר הספרות.
מתוך המסמך המרכזי ייגזרו מסמכים קצרים יותר המכוונים לאוכלוסיות ספציפיות: לקובעי המדיניות במערכת החינוך, לשדרת הפיקוח בחינוך הקדם-יסודי, לגננות, לאנשי החינוך הגופני בחינוך הקדם-יסודי, ולמכללות להכשרת גננות ומורים לחינוך גופני בגיל הרך.


תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

בשנת הלימודים תשע"ח ייכתבו המסמך המרכזי ומסמכי המשנה. תכניתנו היא שבסיום שנת הלימודים הבאה יהיו בידינו מסמכים מוכנים.
עשרה מחברי הצוות התנדבו להיות כותבים פעילים של המסמכים. נעשתה חלוקת תפקידים מדוקדקת כדי שניתן יהיה לכתוב במהלך הקיץ.