דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ThinkstockPhotos-122577304.jpgקוד אתי למרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה

מרכזות

ד"ר אורית דהן, אריאלה הלווינג
המכללה האקדמית בית ברל

ייעוץ אקדמי

השופטת בדימוס דליה דורנר

מבוא

פורום מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה התחיל לפעול בשנת תש"ע. פעילות הפורום נעשית במסגרת מופ"ת בשיתוף עם עמותת לשם, הפועלת לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם ליקויי למידה. הפורום משמש אחד המקורות להעצמת העובדים במרכזי התמיכה, שהיו בודדים בשטח. הפורום מחזק את הזהות המקצועית, ומכיר בעבודה הייחודית המתקיימת בכל מרכז ומרכז. פורום זה מוביל פעילות תומכת ומשלימה בעזרת צוותי חשיבה. צוות חשיבה זה, שהתחיל את פעילותו בתשע"ה, מקדם את העיסוק בסוגיות אתיות ובהגדרתו של קוד אתי למרכזי התמיכה.
קוד אתי הוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית מקבלת על עצמה כדי להעלות את רמתה האתית. ארגונים מפתחים קודים אתיים במטרה להסביר את הפילוסופיה שלהם ואת מדיניותם, להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובדים בהם ולקבוע את המחויבות שלהם כלפי הסביבה.
מכאן חשיבותו של קוד אתי לעובדים במרכזי התמיכה במוסדות להשכלה גבוהה. הקוד האתי ינסה לתת פתרונות לקשיים המתוארים לעיל ויסייע בהתאמה ובהטמעה של נוהלי התנהלות מחייבים במוסדות השונים להשכלה גבוהה.
יצירה הקוד האתי והטמעתו באקדמיה יכולה להביא לעבודה מקצועית של אנשי המקצוע, להוגנות ולשקיפות במהלך העבודה. קיומו של הקוד יביא לזיהוי ולפיתוח דפוסי למידה ועבודה המשותפים לאנשי המקצוע במרכזי התמיכה, ולכלל העובדים בהשכלה הגבוהה.

מטרת צוות החשיבה

  1. לקדם כתיבה של הקוד האתי וגיבושו, תוך התבססות על היכרות עם קודים אתיים של פרופסיות שונות ושל מרכזי תמיכה בעולם;
  2. לסייע בעזרת הקוד האתי לסטודנטים מתוך הקשבה, כבוד וקבלה של הייחודיות והשונות האישית של כל אחד מהם;
  3. לשמור ככל האפשר על פרטיותם של הסטודנטים;
  4. להקל על כל הגורמים במערכת - במיוחד צוות המרכז, מרצים, מזכירות הוראה, מזכירויות מעורבות אחרות - לעבוד בשיתוף פעולה, בכפוף להקפדה למסור רק את האינפורמציה הרלוונטית לסיוע הנדרש;
  5. ליצור שפה אחידה בקרב אנשי המקצוע השונים במרכזי התמיכה ולפתח נוהלי עבודה מסודרים וקבועים;
  6. לגבש דרכים להטמעת הקוד האתי במרכזי התמיכה, תוך הצגת מקרים ודיון בצדדים הערכיים והמעשיים העולים מהם;
  7. להביא לשיתוף פעולה של ראשי המוסדות, ראשי המל"ג, משרד החינוך וראשי מה"ט.


סיכומים משנים קודמות