דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פיתוח תכניות הכשרה בתחום לקויות למידה במכללות

מרכזת

ד"ר שרה גבעון
מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
saragivon@yahoo.com
 

חברי הצוות

ענת בוץ-בודניוק | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
אורלי ברנדוין-חבצלת | מכללה ירושלים
חנה גליקמן | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ליאת דרמון | המכללה האקדמית בוינגייט
ד"ר שירלי הר צבי | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
חני חוקת | סמינר למורות בית חנה צאנז
מוריה טלמור | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
גלי כהן | הקמפוס האקדמי אחוה
טובה כץ | מכללת לוינסקי לחינוך
יעל צנגן טטרקה | המכללה האקדמית בית ברל
שרה קנופף | סמינר בית יעקב למורים ולגננות
ד"ר חנה שמרלינג | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

מבוא

בשנים האחרונות מתרחבת המגמה לתת לתלמידים עם לקויות למידה הזדמנות שווה להשתלב במסגרת החינוך הרגיל. נתונים מן השטח מצביעים על כך כי תלמידים עם לקויות למידה מהווים את הפלח הגדול ביותר מסך התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד.
מגמת השילוב הרואה בלקות נתון בר-שינוי, היא גישה הומניסטית דינמית המציעה הוראה המותאמת ליכולתם ולצרכיהם הייחודיים של התלמידים. גישה זו מחייבת התמקדות באדם ושלמותו, והבנה לכל צרכיו ולמגוון המיומנויות המסייעות לו להגיע ליתר הערכה והשתלבות בחברה. הדבר דורש ידע תאורטי עדכני, מקצועיות בתחום הפרקטיקה, וכלים ייחודיים למימוש מגמה הוליסטית זו של שילוב, הגם שיש נטייה גוברת, אף בארץ, לשימוש במודל תגובה להתערבות – RTI, הדורש ידע באיתור, הערכה, התערבות ומעקב במקביל לתהליכי הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה הלומדים בכיתות הרגילות ובחינוך המיוחד.
בנוסף חשוב לציין כי מזה שני עשורים מתפתח בעולם הרחב וכן במדינת ישראל תחום הכשרה ומחקר חדש העומד בפני עצמו - תחום התמחות בלקויות למידה שאינו מהווה חלק אינטגרלי מתחום החינוך המיוחד, אף על פי שבסיס הידע משותף. עובדה זו מחדדת את הצורך להכשיר מורים להיות מומחים בהוראת תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך המיוחד, אך גם מורים שבהכשרתם אינם מורים לחינוך מיוחד. שכן, המאפיין העיקרי של תלמידים עם ליקויי למידה הוא יכולת קוגניטיבית תקינה, ואשר על כן מצפים מהם להשתלבות מלאה בחינוך הרגיל ובחברה כבגירים עצמאיים שווי חובות וזכויות. מורים מן החינוך הרגיל שלא קיבלו הכשרה לעבודה עם תלמידים עם לקויות למידה לא יוכלו לתת הזדמנות שווה לתלמידים אלה מחוסר ידע וכלים.
מערכת החינוך רואה בשילוב תלמידים עם לקויות למידה דבר המתחייב מחוק השילוב, לכן דרושים למוסדות החינוך מורים ומורות הניחנים בשילוב ייחודי של יכולות. מחד-גיסא, הם נדרשים להוראה דיסציפלינרית ברמה גבוהה, ומאידך-גיסא הם נדרשים לידע תאורטי מעמיק, ליכולות גבוהות בהוראה דיסציפלינרית והוראה מותאמת, ליכולת מיפוי, איתור וזיהוי של התלמידים עם ליקויי למידה, להבנה רגשית עמוקה של הצרכים של תלמידים אלה ולהתאמת דרכי התערבות מקדמות למידה בהתאם למקור הקושי. לדאבוננו, דרישות וציפיות אלו נתקלות במציאות עגומה שבה מספרם של המורים במערכות החינוך הבקיאים בתחום ליקויי למידה מועט ואף חסר, ובידיהם של רבים מן המורים אין די כלים כדי ללמד בכיתה הטרוגנית ולקדם תלמידים עם ליקויי למידה, שכן אין בידם כלים להוראה דיפרנציאלית בהתייחס לשונות הלומדים. כיום, כאשר במסגרת "אופק חדש" ועל פי תכנית "עוז לתמורה" נדרשת התייחסות פרטנית בקבוצות קטנות לתלמידים, אמנם ניתנו למורים שעות הוראה פרטניות כדי לקדם תלמידים מתקשים, אך הם חסרים כלים וידע כדי לתת מענה לתלמידים אלה.
היערכות חינוכית בית ספרית לשיפור תהליכי הוראה בקרב המורים לצורך הכנת תכנית התערבות יעילה מעלה את החשיבות של פיתוח מקצועי על פי מתווה מדורג, הן במסגרת "אופק חדש" והן על פי תכנית "עוז לתמורה". פיתוח מקצועי הדרגתי ומתווה להכשרה של המורים בתחום ישדרג את עבודתם ויעזור להם להתוודע אל תחום חשוב בהוראה שלא נחשפו אליו באופן מעמיק ומקצועי בתהליך ההכשרה.
בנוסף, בעקבות שינויים בחקיקה חל שינוי בתפקידו של המאבחן הדידקטי במערכת החינוך. תפקידו יתמקד מעתה באיתור הערכה והכנת תכניות התערבות. לכן חשוב כי ההכשרה שתיבנה תותאם לאתגרים החדשים שמערכת החינוך מציבה במסגרת הוראה מותאמת לצורכי היחיד. הדבר מחייב הכשרת מורים מומחים בליקויי למידה השולטים בתהליכי האיתור וההערכה, ובמיוחד בבניית תכנית התערבות במטרה לתת מענה לתלמיד עם ליקויי הלמידה המתקשה להסתגל לדרישות של המערכת הבית ספרית והכנת תכניות ייחודיות לקידומו בכיתה הרגילה ובמסגרת השילוב.
מזה עשור פעל במופ"ת פורום מאבחנים דידקטיים ומת"לים שעסק בהכשרה ופיתוח מקצועי בתחום ליקויי למידה, בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל. בעקבות שינויים בחקיקה בתחום אבחון ליקויי למידה ובמדיניות משרד החינוך בנוגע לפיתוח מקצועי של מורים חש הפורום אחריות להמשיך בעבודתו בתחום פיתוח תכניות הכשרה מתאימות לפיתוח מקצועי של מורים, שיתאימו לצרכים החדשים שעולים מהשטח ולמחקר עדכני.
כדי לקיים גוף שיעסוק בפיתוח תכניות להכשרת מורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל בתחום הערכה והתערבות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה קם צוות חשיבה במכון מופ"ת. מטרתו העיקרית של צוות החשיבה לאגד את כל המכללות העוסקות בהכשרת מורים המתמחים בהערכה והתערבות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה, לדאוג למיסוד תכנית הכשרה אחידה במכללות ולבניית מתווה התמקצעות אחיד המבוסס על סטנדרטים ומחקר עדכני.

מטרות

  • עדכון תכנית ההכשרה בהתייחס למחקר עדכני, שינויים בחקיקה ותכניות הנרקמות במשרד החינוך במטרה לעזור לתלמידים עם ליקויי למידה במסגרת החינוך המיוחד והרגיל;
  • טיפול בנושאים שעלו על הפרק וטרם הגיעו לידי סיכום, כגון: מדרג בהכשרה, יעדים עיקריים בהכשרה, תכנית הכשרה בעלת סטנדרטים המותאמים למחקר ולדרישות משרד החינוך;
  • קשר שוטף עם משרד החינוך על אגפיו השונים - שפ"י, אגף לקויות למידה והפרעות קשב, אגף לחינוך מיוחד, עמותות וארגונים, כדי לעודד את הצורך בפיתוח תכניות ייחודיות בהכשרת מורים בתחום הערכה והתערבות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה;
  • בניית תכנית אב מחייבת ובת פיקוח בתכנית להכשרת מורה מאבחן לצורך התערבות;
  • רפלקציה על קורסים להכשרת מורה מאבחן שנפתחו במכללות השונות, ובדיקה כיצד השפיעה פתיחת קורסים אלו על ייעול דרכי התערבות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה במערכת החינוך;
  • פיתוח תחום אבחון דידקטי לימודי בקריאה, כתיבה וחשבון, והצבת סטנדרטים ומבנה אבחון בהתייחס לעולה מן המחקר העדכני ולהתאמות הנדרשות במבחני הבגרות ולתכניות ההתערבות;
  • המשך עבודה על הכשרה מקצועית של מאבחנים דידקטיים ומת"לים, והכנת תכנית המשך שתהווה בסיס למדרג מקצועי;
  • עידוד השטח לפתיחת תכניות בתחום ליקויי למידה במסגרת לימודי תואר שני במכללות, ויצירת מגוון התמחויות בתחום זה מלבד הערכה והתערבות;
  • עדכוני מחקר בתחום הערכה והתערבות מן הארץ והעולם על ידי מומחים בתחום.
בצוות החשיבה השתתפו נציגים מן המכללות להוראה, מן האוניברסיטאות, מעמותות וממשרד החינוך, והוא היה פתוח למומחים העוסקים בתחום אשר ראו צורך ובאו להצטרף אלינו לפגישות במהלך השנה. הפגישות נערכו חמש פעמים בשנה.
בפני הצוות הופיעו מומחים העוסקים במחקר בתחום אבחון וטיפול בליקויי למידה, כדי לעדכן את המשתתפים במחקרים הנערכים בארץ ובעולם.