דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פדגוגיה מתבוננת

מרכזת

פרופ' עפרה מייזלס, אוניברסיטת חיפה

מבוא

פדגוגיה מתבוננת היא שם כולל לפדגוגיה שמדגישה את הפניית המבט לנפש האדם, לרוחו ולזיקותיו השונות לחברה ולעולם הסובב, באמצעות פרקטיקות שונות של הקשבה, התבוננות, נוכחות ושיח. בשנים האחרונות נעשית הפדגוגיה המתבוננת יותר ויותר נפוצה ומשמעותית בשדה החינוך בישראל, אבל מרבית העוסקים בה עדיין עושים זאת מתוך יוזמה אישית, לעתים די לבד, תוך התבססות על תובנות אישיות וללא הסתייעות בידע הנרחב שנצבר בנושא בעולם.
מטרת צוות החשיבה היא לחקור את הפדגוגיה המתבוננת על מגוון היבטיה (מדיטציה מסוגים שונים, מיינדפולנס, יוגה, מעגלי שיח וקשב, פעילות ותנועה מודעת, יצירתיות, שהות בטבע, עיסוק בשאלות האדם ועוד) ואת שילובה בהכשרת המורים ובשדה החינוך בכללותו.
בהתבסס על התהליכים שהחלו בשנה הראשונה לקיומו של צוות החשיבה, שהוביל ד"ר מיקי מוטולה מאורנים, השנה הפעילות תתמקד בהיכרות עם אופני יישום שונים, ובעיקר בסיוע למשתתפים ביישום פדגוגיה מתבוננת במסגרות החינוכיות שהם משתייכים אליהן.
נוסף למפגשים הרגילים, חברי הצוות מוזמנים לסדנה בת ארבעה ימים בנאות סמדר. מטרת הסדנה היא לערוך היכרות (תוך התנסות אישית) עם כלים שונים של תודעה מתבוננת ועם אופני יישומם, לשם התפתחות אישית ויצירת קהילה אכפתית ותורמת. חברי הצוות עצמם יסייעו בארגון הסדנה.

מטרות

במהלך המפגשים נכיר חלק ממה שנעשה עד כה בתחום בישראל ובעולם (Best Practices), נגבש תפיסה מקצועית רלוונטית להכשרת המורים ונעלה דרכים שונות ליישום וכן התלבטויות ואתגרים.
עם זאת, המטרה המרכזית של צוות החשיבה השנה היא לסייע לכל החברים ליישם היבטים של פדגוגיה מתבוננת במוסד החינוכי שהם פועלים בו. היישום יכול להיות ברמות שונות: שיעור בודד, קורס שלם, פעילות הערכה, פעילות ברמה ארגונית או מוסדית, כנס התנסות ו"טעימות" וכד'.
כל חבר יבחר בעצמו או בהתייעצות עם צוות החשיבה יישום שירצה לבצע השנה, והמפגשים יוקדשו לסייע לו בכך באמצעות שיח, ייעוץ, הכוונה וכמובן - התנסות בפעילות של פדגוגיה מתבוננת.
בתהליך זה נקווה גם לגבש קהילה מקצועית שמפתחת את המיומנויות שלה בתחום ושתוכל לתרום להטמעת הרעיון וליישומו בקרב אנשי החינוך בארץ, ואף להוציא חוברת מסכמת של הפעילות ו/או לקיים יום עיון או כנס להצגת הפעילויות והתובנות שעלו בעקבותיהן.

תכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תשע"ח

המטרה מרכזית של הצוות לשנת הלימודים תשע"ח היא לקיים כנס פתוח לקהל הרחב. בכנס יוצגו מחקרים בתחום הפדגוגיות של התבוננות, וכן פעילויות שנעשות כיום במערכת החינוך ובמכללות להוראה ותוצריהן. הכנס ישמש גם במה להיכרויות וללימוד הדדי וליצירת צוותים לעשייה משותפת. ועדת ההיגוי של הכנס תצא בקול קורא לאנשי/נשות מערכת החינוך להציג את עשייתם במסגרת הכנס. הכנס יתקיים לפני פסח תשע"ח (ב-27 במרץ 2018), ובשנת הפעילות תשע"ח מפגשי צוות החשיבה יוגדרו כמפגשים של צוות ההיגוי המורחב של הכנס ויוקדשו בעיקר לתכנון, לשיפוט ההצעות שיגיעו, לקבלת החלטות לגבי ארגונו ולבסוף - לדיון ולהסקת מסקנות וחשיבה לעתיד. ארבעה מפגשים יתקיימו לפני הכנס ואחד אחריו, במועדים שייקבעו בתיאום עם כלל משתתפי צוות ההיגוי המורחב.