דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ThinkstockPhotos-586379824.jpgמתווה ההכשרה המעשית להוראה

P.D.S. רשת מוסדות חינוך לפיתוח מקצועי

ראש התכנית

ד"ר דיצה משכית
המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה

המכללות שהשתתפו ברשת

המכללה האקדמית בית ברל; האקדמית לחינוך גורדון חיפה; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע; אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך; מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

בתי ספר להתפתחות פרופסיונלית פועלים בשיתוף עם מכללות או עם אוניברסיטאות כדי לקדם את ההתחדשות שלהם ואת התחדשות התכניות להכשרת מורים. שתי המשימות קשורות יחד ופועלות בהתאמה. בתי הספר הללו מאופיינים בארבעה אלמנטים בסיסיים:

 1. שינוי בתכניות ההכשרה של הסטודנטים.
 2. התפתחות מקצועית של המורים המאמנים ושל צוות בית הספר כולו.
 3. קידום הישגיהם של כל התלמידים בבית הספר.
 4. עריכת מחקרים לקידום הישגי התלמידים וכל השותפים.


תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ז

יעדים

פיתוח מערך מחקרי של מחקרי הערכה משותפים, גיבוש הידע המצטבר והפצתו ברשת ומחוצה לה. להלן ההצעות:

 • מיפוי של סוגי ההכשרה הקיימים.
 • עריכת מחקר משווה של כלל המכללות בארץ (בגיבוי תקציבי).
 • ביצוע מחקר משווה בין הכשרה מסורתית לבין זו הנעשית בדגמי ה-PDS (כבר יש מכללות שעובדות רק בדגמי ה-PDS, ובהן לא ניתן יהיה לערוך השוואה שכזו).
 • בדיקת מכלול הדגמים והשוואה ביניהם - יצירת קטגוריזציה של דרכי ההכשרה בדגמים השונים.
 • בדיקת הזיקה בין ההכשרה והכניסה למקצוע בהקשר לדגמי PDS - מה קורה בבתי ספר PDS שמתמחים עובדים בהם.
 • פיתוח מאגר מידע של הפורום.


סוגיות להמשך העשייה

 • בחינת תהליכי ההכשרה במסגרות ההכשרה השונות, ובכלל זה דיון במהות ההכשרה להוראה וההכשרה המעשית, והאלמנטים הייחודיים במסגרות הכשרה על פי תפיסת העמיתות.
 • תהליכי הלמידה במהלך ההכשרה - מיקוד בידע הקולקטיבי המצטבר של השותפים להכשרה; חקר תהליכי הלמידה במהלך ההתנסות והבנייתם.
 • מטרות הPDS- בזיקה לתפקידי המד"פ; להתפתחות מקצועית של השותפים; למיצובה של קהילת לומדים; למחויבות המעורבים עשייה.
 • הגדרת תפקיד המד"פ על השינויים המתחייבים בתפקודו:
  • מיקוד באחריות של משרד החינוך בהבניית אתרי התנסות להוראה.
  • מיצוב תפקידם של מורים מאמנים.

 • איתור תבחיני רוחב תקפים לבחירת בתי הספר לשותפות, לבחירת המעורבים - הבניית מתווה פעולה ליצירת השותפות.
 • שילוב ה-PDS ברפורמות תוך מיצוב בעלי התפקידים (מורה חונך מאמן, מקשר בית-ספרי) במערכי ה-PDS ומיצובם במסגרת הפיתוח המקצועי (הכשרת מורים מאמנים, הכשרת מורים חונכים, הכשרת מקשרים).
 • איתור כלל הגורמים המעורבים בתהליך ושיתופם בסוגיות ובפתרונן (מנהל, פיקוח, ארגוני מורים, המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי).
 • הידוק החיבורים בתוך המערכת: הכשרה, פיקוח, פיקוח האגף והמינהל, רשויות מקומיות.
 • חשיפתם של אתרי הכשרה מעשית מיטביים.


פעילויות הכנה לקראת שנת תשע"ז

 1. מפגשי עבודה עם מר נוח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה.
 2. מפגש עם רות סרלין - ראש ערוץ מפגשי עמיתים, מדורי הפורומים וצוותי החשיבה במכון מופ"ת, ודיון על פעילות הרשת ועל הקשר עם פורום הדרכה.
 3. מפגשי עבודה עם ד"ר אילנה דרור בנושא הפעלת מערך התמיכה במכללות החדשות המצטרפות לרשת.