דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ThinkstockPhotos-dv1940003.jpgחינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי

מרכזת

ד"ר איליין חוטר, תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
אריק סגל, מייסד CONNTIS, המכללה האקדמית הדסה ירושלים

מבוא

צוות חשיבה בנושא חינוך לרב-תרבותיות פועל במסגרת מרכז  TEC(טכנולוגיה, חינוך ורב-תרבותיות) במכון מופ"ת. צוות ייחודי זה מזמין אליו את כל העוסקים ברב-תרבותיות בחינוך להשתתף במפגשי הפורום וללמוד כיצד ניתן לייעל את החינוך הרב-תרבותי בעזרת כלים טכנולוגיים. הצוות כולל אנשי מחקר ואנשי פרקטיקה בחינוך הפורמלי והלא פורמלי.
בעידן שבו הטכנולוגיה משפיעה על חיינו בצורה משמעותית, מפגשים אלו חשובים יותר מתמיד. שיתוף ידע וניסיון חברי הפורום יתרמו לקידום הפדגוגיה והפרקטיקה בחינוך הבין-תרבותי בארץ.

מטרות צוות החשיבה

  • להקים ולהוביל קהילת מחנכים העוסקים בחינוך ודיאלוג רב-תרבותי תוך שימוש בטכנולוגיה;
  • לקיים שיח בין-תחומי בין חוקרים ופרקטיקנטים העוסקים בדיאלוג רב-תרבותי בסביבה טכנולוגית;
  • להוות במה לשיתוף ידע - מחקר ועשייה מהשטח לכל מי שעוסק בתחום;
  • לקדם שימוש באמצעים טכנולוגיים לחינוך בסביבה רב-תרבותית.

תכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ח

השנה המפגשים יתרכזו בנושא שילוב רב-תרבותיות במערכת החינוך, בדגש על שילוב טכנולוגיה בתהליך. נבצע בדיקה של הקיים ושל המתוכנן, וביחד נציע כיוונים לעתיד.
בשנת תשע"ח יחליף את אריק סגל הרב ד"ר אשר שכטר, משרד החינוך, "מורשת".