דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
179957177.jpg

אמנויות בחמ"ד

מרכזת

אורנה סגל
תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

צוות החשיבה מלווה את הוראת כל תחומי האמנויות בחינוך הדתי (מלבד מוזיקה). הצוות נפגש זה שלוש שנים כדי לדון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את כל השדה האמנותי: מסלולי הכשרת מורים באמנויות השונות במכללות הדתיות והוראת האמנויות בתיכונים, בישיבות ובאולפנות בחינוך הדתי. המפגש בין העיסוק באמנות לבין האמונה הדתית יוצר דילמות, והן עולות לדיון בפורום. הניסיון והתובנות של המשתתפים מסייעים מאוד בהתמודדות עם הדילמות המשותפות.

מטרות

  1. להפרות זה את זה בחשיבה הדדית על הסוגיות המשותפות לכל המכללות להכשרת מורי אמנויות בחינוך הדתי.
  2. להציב יעדים משותפים וליצור שיתופי פעולה בין כל המכללות.
  3. לקדם את רעיון העיסוק באמנות גם בהכשרה החינוכית הכללית, ולא רק הדיסציפלינרית.
  4. להיחשף לחידושים ולפרויקטים מיוחדים ושוטפים בכל מכללה.
  5. לייצר חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.
  6. לעסוק בסוגיות אתיות, חינוכיות ודתיות העולות מהעיסוק באמנות ובהוראת האמנות בחינוך הדתי.

תכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ה

  • ליצור קבוצת דיון מקוונת באמצעות האתר שעלה לרשת בעקבות צוות החשיבה (אתר שחרית של החמ"ד).
  • להמשיך בהפריה ההדדית.
  • להוציא לקט של כל המאמרים הנידונים במפגשים.
  • לייסד מיזם משותף של חשיפת תוצרים שיהיה פתוח לציבור הרחב.


סיכומים משנים קודמות