דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב

מרכזת

שרה רוטקופ-הרמתי
מכללת לוינסקי לחינוך

חברות הצוות

חנה בלאו | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר סמדר בר-טל | מכללת לוינסקי לחינוך; מכון מופ"ת
ד"ר אולז'ן דודסון | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
יונה הולצמן-בנשלום | האוניברסיטה הפתוחה
עודדה הררי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ציפי זלקוביץ | סמינר הקיבוצים - המכללה האקדמית לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
משה לייבה | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר ציפורה שויצקי | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר בטי שרייבר | סמינר הקיבוצים - המכללה האקדמית לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

תקשורת המחשבים שינתה את תרבות חיי האנשים ואת שגרת חיי היומיום. ילדים, החל מגיל רך, מתנהלים ולומדים בסביבות מתוקשבות, המשפיעות על התפתחותם. בעשור האחרון חל שינוי משמעותי במידת השימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה במערכת החינוך בכלל ובמוסדות להשכלה גבוהה בפרט. מורים החלו לשלב סביבה מתוקשבת בתהליכי ההוראה והלמידה. עם זאת, רבים מן העוסקים בהדרכה פדגוגית נמנעים משימוש בתקשוב כלשהו בעבודתם עם סטודנטים, ורבים מן המורים המשלבים תקשוב עושים זאת באופן מצומצם )גולדשטיין ואחרים, 2010). תמונת מצב זו מעוררת שאלות רבות: מדוע נמנעים עדיין מדריכים פדגוגיים משימוש בסביבה מתוקשבת בהדרכה? כיצד יכול התקשוב לתרום להדרכה הפדגוגית? מהו הידע הפדגוגי הנדרש לשם הכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת? כיצד ניתן לקדם את השימוש בתקשוב בהדרכה הפדגוגית בראייה מערכתית?
צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב" פועל כקהילה לומדת במשך שמונה שנים, ומתמודד עם השאלות הללו בדרכים מגוונות.
122584470.jpg

מטרות

חברי הצוות רואים בפיתוח פדגוגיה מתוקשבת בקרב מדריכים פדגוגיים, במכללות להכשרת מורים, יעד מרכזי בתהליך התמקצעות המדריך הפדגוגי. שילוב תקשוב בהוראת המדריך הפדגוגי במכללה ובהנחיית הסטודנטים להוראה בשדה הוא חיבור נכון וראוי בהכשרת מורים במאה ה-21. לשם כך הצוות חוקר התאמה של סביבות מתוקשבות להכשרה, מפרסם את ממצאיו, ומחפש דרך לחבר בין מדריכים פדגוגיים לפיתוח שיתופי של תקשוב ההדרכה.