דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

היבטים רגשיים בהוראה וניהול בית הספר

מרכזים

פרופ' יזהר אופלטקה
אוניברסיטת תל אביב
ד"ר היילי רוזנבלום
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
lovecircles@gmail.com

מבוא

צוות החשיבה "היבטים רגשיים בהוראה ובניהול בית הספר" מיועד למורי מורים המכירים בחשיבותו של ההיבט הרגשי בעבודת המורה ו/או מנהל בית הספר וחפצים להתעמק בנושא בחברותא.
מקצוע ההוראה הוא פרקטיקה ששזורות בה התנסויות אמוציונליות רבות ומגוונות: התלהבות, דאגה, אהבה, כעס ואכזבה לצד גילוי יכולות פדגוגיות. עבודת המורה משמעותה התמודדות עם רגשותיו האישיים ועם רגשות התלמיד, נוסף להתמודדות קוגניטיבית ופדגוגית עם התכנים הנלמדים.
למרבה הצער, בתקופתנו הדגש העיקרי במערכת החינוך מושם על הישגים לימודיים-קוגניטיביים מעיקרם. אלה נמדדים בסדרה של מבחנים פנימיים וחיצוניים המתעלמים מהיבטים לא מדידים דוגמת רגשות בהוראה. במענה לדגש הרווח כיום יש יותר ויותר חוקרים מתחום החינוך והפסיכולוגיה בעולם הקוראים להחזרת מרכיבי הדאגה, הרגש והקרבה להוראה בכיתה. הנחתם המרכזית היא כי אי-אפשר להפריד בין החשיבה ההכרתית לבין הרגשות ולראות בהם תופעות נפרדות.
מטרת צוות החשיבה היא להאיר את מקומם של הרגשות כפי שהם באים לידי ביטוי בחינוך, ולהתמקד בגורמים האישיים והמקצועיים המשפיעים על רגשות המורה בהוראה ובמערכות יחסיו במערך הבית-ספרי.

מטרות צוות החשיבה

לקבוצה שתי תכליות עיקריות:
  1. לשמש זירה שבה יוכלו חברי הקבוצה להעלות סוגיות רגשיות מחיי עבודתם, ללבן אותן עם חברי הקבוצה ולחוות תהליך של העצמה אישית ומקצועית מכוונת רגשות.
  2. לשמש אמצעי להשגתם של תוצרים מקובלים בקבוצות מעין זה - מחקרים, ניירות עמדה, כתיבה, וכדומה. אלו הן התכליות האינסטרומנטליות של הקבוצה.

הצוות סיים את פעילותו בסוף שנת הלימודים תשע"ה