דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רוח האדם בחינוך

מרכז

פרופ' ישעיהו תדמור
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הרקע לקיום צוות החשיבה הוא אי-נחת מדלות הרוח בחינוך כיום. יעדים עליונים במערכת החינוך, כפי שהיו עד לאחרונה, הם הישגים גבוהים בלימודים ובאורח מוחשי לציונים גבוהים, לרבות במבחנים הבין-לאומיים, יעדים סבירים כשלעצמם, אך נראה שהיעדים המהותיים של החינוך הוזנחו.

מטרות

המטרה העיקרית של צוות החשיבה היא להחזיר את השיח החינוכי במכללות לחינוך ובשדה לעיסוק במהות החינוך, בליבת החינוך: חוויה בחינוך, משמעות בלמידה, תודעה ואותנטיות של הלומדים ושל המורים, אהבה בחינוך, ערכיות ועוד.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ה

הצוות סיים את פעילותו לאחר הפקת תוצרים חשובים ומעניינים