דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה

מרכזות

ד"ר אורית דהן
המכללה האקדמית בית ברל
speedi@zahav.net.il
אריאלה הלוינג
המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית ספיר
ariahlo@beitberl.ac.il

רציונל

כיום לומדים בארץ במוסדות על-תיכוניים כ–19,000 תלמידים עם ליקויי למידה. מאז הקמת עמותת לשם, בשנת 1994, הוקמו במוסדות להשכלה גבוהה למעלה מ-55 מרכזי תמיכה שמטרתם הנגשת ההשכלה וקידומם של סטודנטים אלה. שיתופי הפעולה בין מרכזים הם מעטים, וחסר כיום גוף המארגן באופן שיטתי את עבודת התיעוד והעשייה, כמו גם את המחקר בתחום זה. כיוון שכך, מכון מופ"ת, שרואה בשיתופי פעולה אלה חשיבות רבה, תומך זה שבע שנים ביצירת מסגרות בנושא ובקידומן. צוות חשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל לאורך שש שנים ברציפות בריכוזה של ד"ר אורית דהן, והפך לפורום "מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה", בשיתוף עמותת לשם. מסגרת נוספת היא צוות החשיבה "ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה", שפותחה בשנת תש"ע בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה הלווינג, בהנחייתו ובליוויו של פרופ' יונה רוזנפלד, מומחה ללמידה מתמשכת מהצלחות במערכות וארגונים, ובליווי הלמידה בידי ד"ר ארנה שמר. הלמידה בצוות החשיבה מביאה לכך שידע סמוי רב המצוי במרכזי התמיכה באקדמיה הופך בהדרגה לידע גלוי, מצב שעשוי להביא לשינוי משמעותי בתפקוד מרכזי התמיכה.

מטרות

  • להעמיק את תחומי הידע וההתנסות בשלוש מתודות של למידה מהצלחות: (1) למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית; (2) המסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית; (3) למידה על הלמידה - המתודה לכינון קהילות למידה מתמשכת - למען העשייה.
  • לקדם כתיבת הספר המאגד בתוכו את סיפורי ההצלחה במרכזי התמיכה, לזמן למידת עמיתים, שיח על המקרים ומשוב על הכתיבה, ולתרגל הגדרת פעולות ועקרונות פעולה.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ד

הצוות סיים את פעילותו.
במהלך שנת הלימודים יצא לאור הספר שכתב הצוות: "ללמוד מהצלחות מרכזי התמיכה".
עם צאתו לאור של הספר תתקיים השקה שלו במכון מופ"ת.