דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

179957177.jpgלימודי התאטרון במערכת החינוך במאה ה-21

מרכזת

אפי וישניצקי לוי,
מפמ"ר תאטרון, אגף אמנויות, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך

מבוא

מפגשי צוות החשיבה נועדו להציג, לחשוף ולהדגים את הרעיונות הייחודיים של חברי הצוות - מרצים ומורים - בנושא תאטרון וחינוך. זאת במטרה לפתח את השיח התאורטי, לגבשו ולהעמיד גוף ידע מקצועי ואיכותי המקדם ומעצים את העשייה בשטח.

מטרות צוות החשיבה

  • חיזוק הייחודיות והרלוונטיות של הוראת התאטרון במערכת החינוך ובסביבת הלמידה של המאה ה-21;
  • דיון בגישות ובתפיסות פדגוגיות בהקשר של הוראת התאטרון;
  • כתיבת אסופת מאמרים.

תכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ח

הצוות סיים את תפקידו. חלק מחבריו יהפכו לצוות כתיבה של ספר בעקבות כנס מרכזי בנושא.

סיכומים משנים קודמות