דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
516445583.jpg

נפלאות החינוך

מרכז

פרופ' ישעיהו תדמור
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

תורת החינוך נסמכת על הגות, מדע וניסיון מעשי מצטבר המגיע לכלל ידע, עקרונות וכללים. אולם החינוך הוא גם מעשה אמנות, לפחות בכוח, שיש בו גם יסוד מסתורי, חמקמק, מיסטי ומופלא, וכשזה קיים אנו משתאים נוכח התהליך המעניק לנו חוויית התעלות.
קשה לחקור את המופלא, חיקוי והעתקה שלו נתפסים כמגוחכים, הפקת כללים ממנו אבסורדית, שהרי היא נוגדת את טבעו הייחודי, פירוקו לגורמים מחלל את הטמיר שבו. ואכן מעט נחקר ונכתב בנושא. אולם הסקרנות האנושית
היא חסרת מעצור, והיא תרה גם אחר הבנת תופעות חינוכיות-רוחניות.

מטרות

  • הבהרת המושג "נפלאות החינוך".
  • הגדרת סוג התופעה שנעסוק בה: "הוויה חינוכית מוגבהת".
  • בירור המושגים הקשורים בנושא וכיוונים לפיתוח.
  • עריכת מחקר מחקר מסוג זה או אחר: מחקר הגותי, מחקר שדה, חקר אנשים או יצירות.
  • צבירת ידע רחב, מדויק ומעמיק יותר על צופני (נפלאות) ההוויה החינוכית המוגבהת.
  • ביטוי הממצאים והתובנות בכתב.

תכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ז

נמשיך לחקור באורח עיוני את התופעה שהגדרנוה במושג "הוויה חינוכית מוגבהת" (מושג שנראה שהוא מעורפל מעט פחות מהמושג "המופלא בחינוך". נתור אחר מאפייניה ומאפייניהם של "המחנך/ת המגביה/ה" ו"המנהיג/ה המגביה/ה". להבנת התופעה נסתייע בהקבלות עם תחומים אנושיים שגם בהם מתרחשת הגבהה: הפסיכותרפיה, האמנות - במיוחד המשחק, הרוחניות והפרקטיקות שלה. ייתכן שקיים תחום רלוונטי נוסף - התודעה וההתבוננות (אבל אלה אולי כלולות ברוחניות).
בד בבד יימשך המחקר בהנהגתה של נורית נוביס (חברות וחברים מהצוות ביקשו להשתתף בו לצדה).
כתיבה (ועוד נבחן את האכסניה/ות לפרסום/ים).
קיום יום עיון במכון מופ"ת בנושא.