דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תקשורת מקדמת: עשייה קולנועית להעצמה אישית רב - תחומית בחינוך

עשייה קולנועית להעצמה אישית רב - תחומית בחינוך


יום שני, ז' באייר, 12 במאי 2008, 14:30-17:30

רן ישפה, חברי צוות החשיבה תקשורת וחינוך מיוחד
"תקשורת מקדמת" היא תכנית חינוכית חברתית המבוססת על שימוש ביסודות הקולנוע כשפה נוספת לתקשורת בין אישית, חברתית וסביבתית ולפיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה. הנחת היסוד שהתכנית מבוססת עליה: אם בכוחה של התקשורת להשפיע, אזי ניתן באמצעותה גם לטפל, ללמד ולקדם". את השיטה הזו פיתח רן ישפה, והיא מיושמת החל משנת 2000 ברחבי הארץ בעשרות מסגרות חינוכיות. המפגש יאפשר לנציגי המכללות ולמוריהן להכיר את השיטה הייחודית, להתנסות בסדנאות פעילות בכמה נושאים מתוך תכנית הלימודים ולדון עם אנשי הצוות בערכה ובמקומה של הגישה במכללות לחינוך.

הנושאים שיידונו:
  1. הכרת בית הספר ותכנית הלימודים "תקשורת מקדמת" בהרצאה מלווה הדגמות של רן ישפה.
  2. תרגיל התנסות למשתתפים ב"תקשורת מקדמת".
  3. הצגת מבחר דגמים ניסויים מכמה מכללות לשילוב תקשורת וחינוך מיוחד.
  4. דיון במקומה של הגישה ודרכי הלמידה במסגרת מכללות לחינוך.
 
מרצים:
  • רן ישפה,מפתח שיטת הלימוד "תקשורת מקדמת" ומקיים בית הספר "ראיה" להכשרת מנחים ולקידום ילדים ונוער; חבר בצוות החשיבה "תקשורת וחינוך מיוחד" במכון מופ"ת
  • חברי צוות החשיבה"תקשורת וחינוך מיוחד" ישתתפו בפנל הדיון.