דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​יום עיון וטקס הענקת הפרס


יום עיון וטקס הענקת פרס הקליטה המיטבית לשנת תשע"ו

יום חמישי, כ"ב כסלו תשע"ז, 22 בדצמבר 2016, בין השעות 18:45-15:30

שלב הכניסה להוראה הוא שלב קריטי, בעל השפעה מכרעת על עובד ההוראה החדש. על כן משקיע אגף התמחות וכניסה להוראה מאמצים רבים להשבחת תרבות הקליטה למורים ולגננות חדשים במערכת החינוך. ההשקעה המרכזית בקליטה ראויה מתבטאת בהבניית נורמות ראויות לקליטה ופרסומן בחוזר מנכ"ל מחייב, ובתקציב תהליכים חיוניים כמו חונכות, ליווי סדנאות סטאז' וקורסים לחונכים ולמלווים. לצד אלה בשנת תשע"ד יזם האגף מהלך נוסף, המכוון היישר לבתי הספר הקולטים: "פרס הקליטה המיטבית". מטרת המהלך היא ללמוד מהצלחות. ללמוד מה כן עובד. ללמוד איך קולטים חלק מבתי הספר בארץ את המתמחים ואת המורים החדשים באופן ראוי ואף מיטבי.  ההצפה של בתי הספר הקולטים מורים חדשים באופן מיטבי תאפשר להוקיר את העשייה הברוכה,

לחלץ את המהלכים המרכזיים וללמוד מהם לטובת כלל המערכת.


מתוך: קולטים ונקלטים, על תפיסות חינוכיות ודגמי קליטה בבתי הספר הזוכים בפרס הקליטה המיטבית תשע"ד 2014

לצפייה בסרטון הענקת פרס קליטה מיטבית

שמרו את היום!
תכנית יום העיון והטקס
חוברת מסכמת

דף הנחיות למנהלי בית הספר הזוכים בפרס הקליטה המיטבית


תמונות מיום העיון והטקס

פרסומים במקומונים של פרס הקליטה המיטבית