דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

היחידה לכנסים וימי עיון

ימי עיון, כנסים ומפגשים להרשמה

יום עיון
היהודיה שלהם Moodle Convention:
האודיסאה של המוודל

מסע של 15 שנה
 יום חמישי, כ"ג באלול תשע"ז, 14 בספטמבר 2017, בשעות 15:00-9:00

למידע נוסף
מפגש השקה לספר
studyimage1.pngהוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי

יום רביעי, י"ט חשוון תשע"ח, 8 בנובמבר 2018, בין השעות 19:00-16:30

למידע נוסף ולהרשמה

תערוכה
האמנות בשיח החינוכי אמנות במכון מופ"ת
אמנים-מורים במכללות להוראה מציגים
 יום חמישי, ז' בשבט תשע"ח, 23 בנובמבר 2017, בשעה 18:30

למידע נוסף ולהרשמה
יום עיון
חינוך ערכי התפיסה המערכתית לחינוך ערכי
 יום ראשון, ז' בשבט תשע"ח, 26 בנובמבר 2017, בשעה 16:00-12:00

למידע נוסף ולהרשמה
מפגש השקה לספר
studyimage1.pngהיבטים כלכליים פוליטיים

יום רביעי, י"ח כסלו תשע"ח, 6 בדצמבר 2018, בין השעות 19:00-16:00יום למידה
TECTEC: למידה שיתופית מקוונת בסביבה רב-תרבותית
 יום שלישי, 16 בטבת תשע"ח, 9 בינואר 2018, בשעה 16:00-12:00


יום עיון
היהודיה שלהםנתיבים לקִרבה - מחשבות ומעשים
אמפתיה בחברה רב תרבותית: רגישות אנושית בין-אישית, בדגש על חינוך והכשרת מורים
 יום ראשון, כ"ז בטבת תשע"ח, 14 בינואר 2018, בשעות 15:00-9:30

למידע נוסף ולהרשמה
מפגש סגל
היהודיה שלהםלקראת יום השואה הבינלאומי: מעגלי הזכרון שלנו
 יום שלישי, ז' בשבט תשע"ח, 23 בינואר 2018, בשעות 12:30-9:30

למידע נוסף
יום עיון
השקפההשקפה, מורים מובילים בראי המחקר
 יום רביעי, ח' בשבט תשע"ח, 24 בינואר 2018, בשעות 16:00-10:00

למידע נוסף ולהרשמה


במסגרת הפעילויות של מכון מופ"ת מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת הכשרת המורים ובנושאים חינוכיים כלליים. ימים אלה מיועדים לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב.
ימי העיון והכנסים מהווים במה להפצת ידע פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות, בדיונים ובסדנאות בהנחיית מיטב המרצים.
במסגרת ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר.
חומרים עדכניים על ימי העיון ותוכניהם מפורסמים בביטאון מכון מופ"ת ובאתר מכון מופ"ת.
ימי העיון יתקיימו במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך תל אביב.
ניתן למצוא חומרים על אודות ימי עיון וכנסים בפעילויות שהתקיימו, ובארכיון המדור.