דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

היחידה לכנסים וימי עיון

ימי עיון, כנסים ומפגשים להרשמה

מפגש השקה לכתב עת
דפים 66השקת גיליון 66 של כתב העת דפים
שיפור איכות המורים כאתגר: גיוס, הכשרה ומניעת נשירה

יום ראשון, ט' כסלו תשע"ח, 17 בדצמבר 2018, בין השעות 14:00-11:00

למידע נוסף

יום למידה
TEC TEC: למידה שיתופית מקוונת בסביבה רב-תרבותית
 יום שלישי, 16 בטבת תשע"ח, 9 בינואר 2018, בשעה 16:00-12:00

למידע נוסף ולהרשמה
יום עיון
היהודיה שלהם נתיבים לקִרבה - מחשבות ומעשים
אמפתיה בחברה רב תרבותית: רגישות אנושית בין-אישית, בדגש על חינוך והכשרת מורים
 יום ראשון, כ"ז בטבת תשע"ח, 14 בינואר 2018, בשעות 15:00-9:30

למידע נוסף ולהרשמה
מפגש סגל
היהודיה שלהם לקראת יום השואה הבינלאומי: מעגלי הזכרון שלנו
 יום שלישי, ז' בשבט תשע"ח, 23 בינואר 2018, בשעות 12:30-9:30

למידע נוסף ולהרשמה
יום עיון
avanti קהילת AVANTI
 יום חמישי, כ"ג בשבט תשע"ח, 8 בפברואר 2018


יום עיון
פורום אנגלית פורום אנגלית
 יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ח, 13 בפברואר 2018


מפגש השקה לספר
thearenafor.jpg"אידיאולוגיה בחינוך - סיכויים וסיכונים"
בעריכת: מרים בן פרץ, ושרון פיינמן-נמסר

יום רביעי, ו' באדר תשע"ח, 21 בפברואר 2018, בין השעות 19:00-16:00יום עיון
studyimage1.png יום הבין-לאומי המקוון של מרכז TEC

יום שלישי, כ"ו באדר תשע"ח, 13 במרץ 2018


יום עיון
studyimage1.png קהילות לומדות דיספלינריות

יום שני, י' בניסן תשע"ח, 26 במרץ 2018


כנס
פדגוגיה מתבוננת פדגוגיה מתבוננת: רוח, מודעות וקסם בחינוך

יום שלישי, י"א בניסן תשע"ח, 27 במרץ 2018
למידע נוסף ולהרשמה

יום עיון
פדגוגיה מתבוננת "ללא גבולות": יום למידה והוקרה לשילוב מורים עם מוגבלויות במערכת החינוך

יום שלישי, ט"ז באייר תשע"ח, 1 במאי 2018, בין השעות 19:00-15:00
למידע נוסף ולהרשמה

יום עיון
openEDX קהילת openEDX

יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ח, 8 במאי 2018


יום עיון
סימולציות סימולציות בהכשרת מורים

יוני 2018


יום עיון
סימולציות "מחקר ומעשה בהוראת העברית": הוראה ולמידה של שפה נוספת
ימים שני ושלישי, כ"ו, כ"ז בתמוז תשע"ח, 10-9 ביולי 2018,
בין השעות 15:00-11:00
למידע נוסף ולהרשמה