דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבט אופטימי: חינוך לרב-תרבותיות


יום רביעי, א' בשבט תשע"ה, 21 בינואר 2015 


העידן שאנו חיים בו מאופיין בשינויים מהירים ובמעברים בין ארצות ויבשות. אלה יוצרים חברה רב-תרבותית מחד גיסא וגלובלית מאידך גיסא. למידה ועבודה בצוותים הבנויים מעמיתים מארצות שונות ומתרבויות שונות נעשו למציאות יום-יומית. המציאות הטכנולוגית של המאה ה-21 מאפשרת ליצור תקשורת בין תרבויות שונות, ואפשר לנצלה כדי להעמיק את ההיכרות עם תרבות האחר, למצוא את הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות ותרבות, ולפתח רב-שיח המאופיין בפתיחות, בהבנה ובכבוד הדדי. אולם דווקא בעידן מהפכת המידע אנו עדים להתפרצות גלי לאומנות, תוקפנות וגזענות.

בכנס נעסוק בחינוך לרב-תרבותיות ובמקומה של הכשרת המורים בתהליך זה. נכיר מודלים פדגוגיים ושיטות שפותחו במכללות תוך שימת דגש על הקשר שבין טכנולוגיה לרב-תרבותיות. יוצגו מחקרים מהארץ ומחו"ל ויתקיים פאנל בהשתתפות אנשי מינהל, מחקר וחינוך בהנחיית דוד ויצטום. הקהל יוזמן להשתתף ולהביע את עמדתו.

Professor Roger Austin is a pioneer in the use of ICT for community cohesion; his work in Ireland in using ICT to forge links between schools on both sides of the border goes back to 1986; since then he has published extensively on this subject, most recently in a ground breaking book called Online Learning and Community Cohesion which was launched in New York in July 2013. This included not only recent evidence on the impact of this kind of work on young people in Ireland but a chapter on Israel written by Shonfeld, Hoter and Genayem which has encouraged the Israeli Ministry of Education to extend their funding for similar work in Israel.

His research has attracted over £1 million from government sources in Northern Ireland where he has recently set up a new initiative, epartners, to link Protestant and catholic schools within Ulster.

Roger Austin CV

תכנית יום העיון
מקורות מידע ליום העיון
תמונות מ​יום העיון


תכני יום העיון

תרומתו של הנרטיב האישי לניהול דיאלוג בין-תרבותי ד"ר נורית דביראיים של שלווה בתוך הסערה: מיפוי עמדות של סטודנטים מקבוצות מיעוטים במכללות להכשרת מורים צוות המחקר מגוון בהוראה בחסות רשות המחקר של מופ"ת אסתר קלצינסקי, וואפא זיידן, חאולה זועבי, חיה קפלן, זוהירה נאגאר, חאסר עווד, ניר רסיסי, ענת קינן