דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

היש יסודות לחינוך יסודי?

סוגיות מרכזיות בהכשרת מורים לחינוך היסודי


יום רביעי, ג' באדר ב' תשע"ד, 5 במרס 2014 בין השעות: 14:00 – 18:00בשנים האחרונות עולות במערכת החינוך שאלות נוקבות בנוגע לתהליכי ההכשרה של מורים לבית הספר היסודי.
השינוי בתכנית ההכשרה להוראה לבית הספר היסודי על פי מתווה אריאב חייב מסגרת הכשרה שלא תמיד מתאימה לתפיסת תפקיד הוליסטית של מורה-מחנך בבית הספר היסודי, הנדרש לעבוד בכיתה הטרוגנית ולהיענות לצרכים ההתפתחותיים של תלמידים בגילאים אלו. נוסף על כך, אנו עדים להצטמצמות משמעותית במספר הסטודנטים בחלק מהתכניות להכשרת מורים ליסודי. מגמות אלה מחייבות אותנו - מורים, מנהלים, מכשירי מורים ואנשי משרד החינוך - לעסוק בסוגיה מיהו המורה הראוי ללמד בבית הספר היסודי.
מטרת יום העיון היא להפנות זרקור לעבר החינוך היסודי - לבחון מחדש את זהותם המקצועית הייחודית של המורים-מחנכים בבית הספר היסודי, ומה ניתן ללמוד מכך על תהליכי ההכשרה שלהם.

5-3-2014.‬pdfתכנית יום העיון
תמונות מיום העיון


הרצאות מליאה

סיכומי מושבים
5-3-2014-moshav-yeda.pdfהידע הנידרש ממורים מחנכים בבית הספר היסודי
5-3-2014-moshav-etika.pdfאתיקה של מורים בבית הספר היסודי
5-3-2014-moshav-autonomia.pdfהאוטונומיה של המורה בבית הספר היסודי
5-3-2014-moshav-lirot.pdfלראות את הילד - היענות המורים לצרכים ההתפתחותיים של ילדים בבית הספר היסודי


הרצאות מהמושבים המקבילים

ממרכז המידע
infocenter-05-03-14.pdfרשימת המקורות ליום העיון
חדש ממרכז המידע


Register 

 
ליצירת קשר
 
מינהל לומדים:
טל': 03-6901426/401, פקס: 03-6901481