דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קולם של תלמידים


יום שלישי, כ"ב בסיוון תשע"ה, 9 ביוני 2015, בשעות 18:30-13:30


המחקר ויום העיון שיתנהל בעקבותיו במכון מופ"ת מיועדים להביא לראשונה - בפני קובעי מדיניות,
מקבלי החלטות, אקדמאים, אנשי מקצוע, אמצעי תקשורת והציבור הרחב - את "קולם של התלמידים"; קול שלא נשמע בדרך כלל באופן צלול וברור, ולפיכך גם לא זוכה להתייחסות מתאימה. קול זה יעלה מסדנאות מעמיקות המתקיימות בבתי ספר שונים ברחבי הארץ, וכן מתהליך שבו התלמידות והתלמידים עצמם יגבשו ויציגו סוגיות מרכזיות המעסיקות אותם. הסוגיות הנדונות יתייחסו לאופן שבו התלמידים והתלמידות תופסים וחווים את בית הספר בכלל (הגדרת מטרות, אסוציאציות, מטפורות, תפיסה אידאלית), ואת בית הספר שלהם בפרט (מחשבות ורגשות, שינוי ושימור של מאפיינים מוגדרים). הפרויקט בכללו, שיתנהל בתפיסה רב-שנתית, מכוון ליצור מודעוּת גוברת למקומם של התלמידות והתלמידים בעיצוב תפיסות חינוך והוראה ובהשפעה על התנהלות מערכת החינוך.

שמרו את היום
תכנית יום העיון
עיקרי הממצאים

תמונות

מצ"ב מאמר על מחקר שנערך בפינלנד, שמחקרנו משתמש בחלק משאלותיו לצורכי השוואה.
School is for Meeting Friends: secondary school as lived and remembered\Elina Lahaelma

נפתח פורום ברשת שלובים בהנחיית ד"ר עידן ירון הנכם מוזמנים להצטרף

מצגות

בגרות לא מטרה אלא דרך, מצגת של קבוצת התלמידים בהנחיית אלה שליט
קולם של התלמידים, ד"ר עידן ירון

סרטונים מיום העיון

ברכות
הרצאה ד"ר עידן ירון
קולם של המורים
השפעת הפוליטיקה על מערכת החינוך
גזענות ואפליה בבתי הספר
הבגרות היא לא המטרה אלה הדרך
התנהלות המורים בבית ספר ומול התלמידים
על מקומו של התלמיד בהכשרת מורים
פאנל אנשי מחקר וקובעי מדיניות
פאנל מנהלי בתי ספר
שאלות לתלמידים מהקהל