דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​כנסרקמה אנושית- מגדל של קוביות
TEC: למידה שיתופית מקוונת בסביבה רב-תרבותית

יום שלישי, 16 בטבת תשע"ח, 9 בינואר 2018, בשעה 14:30-10:00

תוכנית וסדר יום
רשימת מקורות


tec-9-1-2018-save.png