דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפגשי סגל במכון


מפגשים שהתקיימו:


ליצירת קשר

ראש ערוץ מפגשי עמיתים
רות סרלין
03-6901425
rutser@macam.ac.il

מדוע חשוב לנו לקיים ימי עיון לסגל האקדמי של מכון מופ"ת?

מכון מופ"ת התברך בסגל רחב ועשיר במיוחד. רוחב העשייה ואופייה, פיצול המשרות והפיזור הגיאוגרפי מקשים מאוד לקיים מפגשים משותפים. לא אחת יש לנו הרגשה שאין אנחנו יודעים מספיק זה על עשייתו של זה ולא נתרמים די אלו מרעיונותיהם של אלו. מידע על העשייה מתפרסם אמנם בביטאון, באתר ובפורטלים. אולם מידע זה ממוען לכל קהל מורי המורים, ואין בו הרחבה לכדי פרטים העשויים להיות רלוונטיים וחשובים לכל המעורבים ישירות בעשייה במכון. רוב העשייה מתרחשת בתוך כל יחידה ולא תמיד נוצרים קשרים בין היחידות. ליצירת הקשרים בין חברי הסגל האקדמי במכון החלטנו לפעול בשתי דרכים:
  1. לשתף נציגים ממליאת הסגל בפורום האקדמי המורחב, המורכב מראשי היחידות הפועלות במכון. נציגים אלה יתחלפו מעת לעת, והם יעדכנו את חברי הסגל האחרים בנעשה במפגשי הפורום.
  2. לקיים ימי סגל במהלך השנה כדי להיפגש פנים אל פנים, לשמוע ולהשמיע.