דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר כלי מחקרכותרת

שאלון לבדיקת עמדות חינוכיות בקרב פרחי הוראה.

מחבר: פלג, רבקה /שאקר, ראסלן

סוג: שאלון

תיאור
שאלון שפותח לצורך המחקר שמטרתו לבדוק עמדות פרחי הוראה יהודים וערבים בנושאי חינוך, הכשרה רב-תרבותית ויחסי יהודים-ערבים. השאלון מורכב מפריטים לדירוג בסולם ליקרט בן חמש דרגות. הנושאים הנבדקים הם: א. עמדות בחינוך: חינוך לאחריות, חינוך לדמוקרטיה, למידה אינטגרטיבית ועוד. מהימנות אלפא קרונבך בקטגוריה זו 0.73=α. ב. דמות המורה הרצוי: אחריות להישגי התלמידים, הטלת משמעת, עידוד הסקרנות וכיו"ב. מהימנות אלפא קרונבך 0.69=α. ג. תפקיד בית הספר: הכנה לחיים, העברת ידע, חינוך לחשיבה ועוד. מהימנות אלפא קרונבך זו 0.58=α. ד. דמות התלמיד הרצוי: משמעת, מוטיבציה פנימי ללמידה, אכפתיות חברתית. מהימנות אלפא קרונבך 0.73=α. ה. קשר עם ההורים: חשיבות הקשר עם ההורים, אופי הקשר, העומס שמטיל הקשר על המורה ועוד. מהימנות אלפא קרונבך 0.59=α. ו. הערכת ההכשרה במכללה בסוגיות רב-תרבותיות: המידה שההכשרה מתייחסת להיבטים תרבותיים בקשר תלמיד-מורה; התייחסות ההכשרה לתהליכי השינוי במגזר; המידה שבה ההכשרה מגשרת בין הנלמד במכללה לבין מציאות בתי הספר. מהימנות אלפא קרונבך 0.77=α. ז. עמדות כלפי ערכים רב תרבותיים בהכשרה: מטרת החינוך הרב-תרבותי, עדיפות מדיניות כור היתוך לעומת מדיניות הפרדה, רלוונטיות שיטות ההוראה למגזרים השונים ועוד. מהימנות אלפא קרונבך של קטגוריה זו 0.58=α. ח. עמדות לגבי דו-קיום: נכונות ללמוד בכיתה עם בן העם האחר; רצון ליצור קשר; אמונה בשותפות בין העמים ועוד. מהימנות אלפא קרונבך 0.88=α.


בתוך: הערכת הכשרת מורים בני המיעוטים במכללת אורנים מודל רב-תרבותי או אחיד?
מו"ל: אורנים
שנה: 2004
אוכלוסיית מחקר: פרחי הוראה יהודים; פרחי הוראה ערבים
תוקף: עבר
אופי השאלון: סגור
עמודים:
מילות מפתח: פרחי הוראה; עמדות כלפי חינוך; הכשרת מורים; מכללות למורים; פלורליזם תרבותי; מיעוטים; יחסי יהודים-ערבים; תכניות לימודים; מחקר הערכה;ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום ב' המרכז נפתח ב-10:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו
מילות מפתח מרכז מידע בין מכללתי , כלי מחקר , פרחי הוראה , עמדות כלפי חינוך , הכשרת מורים , מכללות למורים , פלורליזם תרבותי , מיעוטים , יחסי יהודים-ערבים , תכניות לימודים , מחקר הערכה