דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר כלי מחקר


כלי מחקר

שאלון לבדיקת עמדות חינוכיות בקרב פרחי הוראה.

מחבר: פלג, רבקה /שאקר, ראסלן

סוג: שאלון

תיאור
שאלון שפותח לצורך המחקר שמטרתו לבדוק עמדות פרחי הוראה יהודים וערבים בנושאי חינוך, הכשרה רב-תרבותית ויחסי יהודים-ערבים. השאלון מורכב מפריטים לדירוג בסולם ליקרט בן חמש דרגות. הנושאים הנבדקים הם: א. עמדות בחינוך: חינוך לאחריות, חינוך לדמוקרטיה, למידה אינטגרטיבית ועוד. מהימנות אלפא קרונבך בקטגוריה זו 0.73=α. ב. דמות המורה הרצוי: אחריות להישגי התלמידים, הטלת משמעת, עידוד הסקרנות וכיו"ב. מהימנות אלפא קרונבך 0.69=α. ג. תפקיד בית הספר: הכנה לחיים, העברת ידע, חינוך לחשיבה ועוד. מהימנות אלפא קרונבך זו 0.58=α. ד. דמות התלמיד הרצוי: משמעת, מוטיבציה פנימי ללמידה, אכפתיות חברתית. מהימנות אלפא קרונבך 0.73=α. ה. קשר עם ההורים: חשיבות הקשר עם ההורים, אופי הקשר, העומס שמטיל הקשר על המורה ועוד. מהימנות אלפא קרונבך 0.59=α. ו. הערכת ההכשרה במכללה בסוגיות רב-תרבותיות: המידה שההכשרה מתייחסת להיבטים תרבותיים בקשר תלמיד-מורה; התייחסות ההכשרה לתהליכי השינוי במגזר; המידה שבה ההכשרה מגשרת בין הנלמד במכללה לבין מציאות בתי הספר. מהימנות אלפא קרונבך 0.77=α. ז. עמדות כלפי ערכים רב תרבותיים בהכשרה: מטרת החינוך הרב-תרבותי, עדיפות מדיניות כור היתוך לעומת מדיניות הפרדה, רלוונטיות שיטות ההוראה למגזרים השונים ועוד. מהימנות אלפא קרונבך של קטגוריה זו 0.58=α. ח. עמדות לגבי דו-קיום: נכונות ללמוד בכיתה עם בן העם האחר; רצון ליצור קשר; אמונה בשותפות בין העמים ועוד. מהימנות אלפא קרונבך 0.88=α.


מספר פריט: 119
מיון: R800
בתוך: הערכת הכשרת מורים בני המיעוטים במכללת אורנים מודל רב-תרבותי או אחיד?
מו"ל: אורנים
שנה: 2004
אוכלוסיית מחקר: פרחי הוראה יהודים; פרחי הוראה ערבים
תוקף: עבר
אופי השאלון: סגור
עמודים:
מילות מפתח: פרחי הוראה; עמדות כלפי חינוך; הכשרת מורים; מכללות למורים; פלורליזם תרבותי; מיעוטים; יחסי יהודים-ערבים; תכניות לימודים; מחקר הערכה;
הערות: פרטי השאלון נמצאים בגוף העבודה בפרק הצגת הממצאים בעמ' 51-69.


מדריך לשימוש במאגר כלי המחקר

כלי מחקר זה הינו יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים. מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים. הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו. במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.
השירות כולל אחזור והנגשה של עד 5 כלי מחקר לפנייה אחת, בקבצי PDF אשר יישלחו לכתובת המזמין, לאחר קבלת התשלום.
להזמנת שירות מלאו ושלחו את הטופס המצורף.
הבהרה: ההזמנה כוללת אך ורק את כלי המחקר עצמו ואינה כוללת את פרק השיטה
לאחר המשלוח יש לשלם אגרת שימוש בסך 25 ש"ח באופן מקוון ומאובטח בקישור הבא.
בקשתך התקבלה, לחץ כאן להסדרת תשלום של 25 ₪.

טופס הזמנת שירות לכלי מחקר

כותרת פריט:
מספר פריט:
שם פרטי: *
 
שם משפחה: *
 
שם מוסד: *
סטטוס לימודים:
 
טלפון: *
 
 

ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים ללא תשלום
שירות מקוון לסטודנטים וקהל רחב להנגשת כלי מחקר ניתן תמורת תשלום של אגרת שימוש בסך 25 ש"ח
כיצד מגיעים אלינו
מילות מפתח מרכז מידע בין מכללתי , כלי מחקר , פרחי הוראה , עמדות כלפי חינוך , הכשרת מורים , מכללות למורים , פלורליזם תרבותי , מיעוטים , יחסי יהודים-ערבים , תכניות לימודים , מחקר הערכה