דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר כלי מחקרכותרת

שאלוני עמדות והתנהגויות -בתחום היום-יומי ובתחום ההוראה בבית הספר

מחבר: טל, קלודי /ינון, יואל

סוג: שאלון

תיאור
השאלון מייצג ארבעה תכנים מוטיבציוניים: שמרנות, פתיחות לשינויים, התעלות מעל האני, והבלטת האני. תכנים אלה נבדקו באמצעות ארבעה שאלונים בני ארבעה סולמות כל אחד, לפי הממדים הבאים: א. עמדות הקשורות לחיי היום-יום, עמדות הקשורות להוראה, התנהגויות המייצגות את חיי היום-יום, והתנהגויות המייצגות את תפקוד המורות בבית הספר. מאגר הפריטים נאסף משאלונים קיימים ומתצפיות על התנהגויות של אנשים. פריטי השאלונים נבדקו באמצעות ארבעה שאלונים נפרדים. עמדות המשיבות נמדדו באמצעות סולמות ליקרט בני 5 דרגות: 5 (תמיד); 1 (אף פעם לא). מקדמי המהימנות של השאלונים נעו בין 60. ל- 77. השאלונים הניבו 8 ציוני עמדה ו-8 ציוני התנהגות. תיאור מפורט של השאלונים מופיע במאמר. היגדי השאלונים מפורטים בנספח בעמ1 51.


מספר פריט: 703
בתוך: קשרים בין מערכת הערכים-עמדות-התנהגות האישית לבין רמת הדתיות בקרב מורות בישראל
מו"ל: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה
שנה: 1998
אוכלוסיית מחקר: 130 מורות שהשתתפו במחקר רחב יותר בנושא מערכת הערכים - עמדות ההתנהגות האישית
תוקף: עבר
אופי השאלון: סגור
עמודים: עמ' 51- 55
מילות מפתח: עמדות; עמדות כלפי חינוך; ערכים; חינוך לערכים; מורים; דתיים;מדריך לשימוש במאגר כלי המחקר

כלי מחקר זה הינו יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים. מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים. הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו. במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.

ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-10:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו
מילות מפתח מרכז מידע בין מכללתי , כלי מחקר , עמדות , עמדות כלפי חינוך , ערכים , חינוך לערכים , מורים , דתיים