דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר כלי מחקרכותרת

שאלון לבדיקת עמדות הורים ומורים לגבי מעורבות הורים בביה"ס הקהילתי-אוטונומי

מחבר: מינרבי, מיכל

סוג: שאלון

תיאור
השאלון הועבר במקביל לאנשי הצוות ולאוכלוסיית ההורים, עם הבדלים בשאלות נתוני הרקע. השאלון כולל ברובו שאלות סגורות על רצף ליקרט בעל דרגות שונות. לשאלון ארבעה חלקים: חלק א: מטרות החינוך בביה"ס: בחלק זה נבדקו עמדות ההורים והמורים לגבי מידת החשיבות וההגשמה של המטרות החינוכיות שנטל על עצמו ביה" והמנוסחות במצע החינוכי. המשיבים התבקשו לדרג 12 מטרות על סולם ליקרט בן 3 דרגות (3=חשוב מאוד; 1=לא חשוב). חלק ב': מאפיינים של ביה"ס: במחלק זה הוצגו 8 היגדים המשקפים מאפיינים חינוכיים של ביה"ס ממחקרם של שולמן (1992). המשיבים התבקשו לדרג את מידת הסכמתם עם ההיגדים על סולם ליקרט בן 4 דרגות (4=מסכים בהחלט, 1=אין לי דעה בנידון). חלק ג': תחומי מעורבות ההורים בביה"ס. חלק זה כולל 15 היגדים בתחומי מעורבות הורים על רצף ליקרט בן 3 דרגות) אליהם התבקשו המשיבים להתייחס בנושאים: למידת המעורבות הרצויה של ההורים ושביעות הרצון בפועל. חלק ד': חשיבות תרומת המעורבות לביה"ס: השאלון כלל 5 משפטים המתארים תרומות אפשריות של המעורבות לביה"ס, בהם התבקשו המשיבים לדרג את מידת התרומה על סולם ליקרט בן 4 דרגות. נתוני הרקע היו שונים בין שאלון ההורים ושאלון המורים.


בתוך: מעורבות הורים בבית"ס הקהילתי-אוטונומי : "מורשת משה" - עבודת מ.א.
מו"ל: אוניברסיטת תל אביב
שנה: 1993
אוכלוסיית מחקר: חברי הצוות החינוכי של ביה"ס ואוכלוסית ההורים
תוקף: עבר
אופי השאלון: סגור
עמודים: 131-137
מילות מפתח: בתי-ספר קהילתיים; אוטונומיה בחינוך; מעורבות הורים בבית-הספר; שיתוף הורים; יחסי הורים-בית-ספר; שיתוף פעולה; עמדות הורים; עמדות מוריםליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום ב' המרכז נפתח ב-10:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו
מילות מפתח מרכז מידע בין מכללתי , כלי מחקר , בתי-ספר קהילתיים , אוטונומיה בחינוך , מעורבות הורים בבית-הספר , שיתוף הורים , יחסי הורים-בית-ספר , שיתוף פעולה , עמדות הורים , עמדות מורים