דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר


סוג: מאמר

כותר:

הקשר בין רגישות לדחייה, שליטה עצמית ומערכת מוטיבציה לבין נטייה לתוקפנות בקרב מתבגרים

מחבר: וייסברוד, נירית /רוזנבאום\ מיכאל /רונן, תמי

תקציר
מאמר זה מציג שני מחקרים שהתמקדו בקשר שבין רגישות לדחייה בקרב מתבגרים לבין נטייתם להתנהג בתוקפנות. המחקר האחד בחן את תפקידן של מיומנויות שליטה עצמית בקשר שבין רגישות לדחייה לבין נטייה לעוינות ולכעס. במחקר זה השתתפו 169 בנים ו-115 בנות. המשתתפים ענו על שלושה שאלונים: שאלון תוקפנות, שאלון רגישות לדחייה ושאלון שליטה עצמית. נמצא כי מיומנויות שליטה עצמית ממתנות את הקשר שבין רגישות לדחייה לבין נטייה לעוינות, אבל אינן ממתנות את הקשר שבין רגישות לדחייה לבין נטייה לכעס או לתוקפנות פיזית. במחקר האחר שיערנו כי מערכת המוטיבציה (להלן הניעה) להימנעות מגירויים אברסיביים (Behavioral Inhibition System – BIS) או מערכת ההניעה לפעולה – לחיפוש גירויים מתגמלים (Behavioral Approach System – BAS), ימתנו את הקשר שבין הנטייה למחשבות עוינות ולכעס לבין הנטייה לתוקפנות. במחקר זה השתתפו 122 בנים ו-110 בנות. נוסף על שאלון הרגישות לדחייה ושאלון התוקפנות, ענו המשתתפים על שאלון הניעה – BIS/BAS scale. נמצא כי דומיננטיות של מערכת הניעה להימנעות ממתנת את הקשר שבין עוינות לבין נטייה לתוקפנות. רק בקרב הבנות נמצא כי דומיננטיות של מערכת הניעה להימנעות ממתנת את הקשר שבין כעס לבין נטייה לתוקפנות פיזית, ומערכת הניעה לפעולה ממתנת את הקשר שבין עוינות לבין נטייה לתוקפנות פיזית. התערבויות פסיכולוגיות צריכות לקחת בחשבון את מידת ההניעה של היחיד להימנעות מגירויים אברסיביים ולהתמקד ברכישת מיומנויות של שליטה עצמית.


מספר פריט: 10860
מיון: P89
מו"ל: מכון הנרייטה סאלד
שנה: 2012
בתוך: מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות
כרך: 48(2)
עמודים: 337-365
מילות מפתח: מתבגרים; מוטיבציה; רגשות; דחייה חברתית; שליטה עצמיתלחיפוש במרכז המידע


ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים ב'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו

מילות מפתח:
מרכז מידע בין מכללתי , חומרי למידה הוראה ומחקר:מאמר , מתבגרים , מוטיבציה , רגשות , דחייה חברתית , שליטה עצמית