דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר


סוג: מאמר

כותר:

שימוש בפורום מקוון לחקר אירוע בשיעור "אדם ובריאותו" בהכשרת מורים למדעים בחינוך היסודי

מחבר: אילון, בתיה

תקציר
המחקר המתואר במאמר זה נערך בקורס "אדם ובריאותו", שניתן לסטודנטיות המתמחות בהוראת מדעים בחינוך היסודי. הקורס שילב חקר אירוע בסביבת פורום מקוון. מטרת המחקר הייתה לבדוקאת התרומה הייחודיתשל שיטה זו ללמידת תוכני הקורס. במטרה לגלות את רמת המעורבות של הסטודנטיות בלמידה ואת רמת בניית הידע שהתרחשה, נותחו תוכני הודעות הסטודנטיות לפורום. כמו כן נבדקו עמדותיהן כלפי שיטת לימוד זו. נמצאו דגמים שונים של מעורבות בלמידה ושל בניית ידע, שהיו נפוצים במידה שונה. התוצאות מרמזות על קשר אפשרי בין מרכיבים אלו של הלמידה בפורום. עמדות הסטודנטיות כלפי הלימוד בשיטה זו היו חיוביות. התרומה הייחודית של סביבת הפורום לחקר האירוע הייתה בעיקר בארגון יעיל של הלמידה השיתופית. שיטת הניתוח המוצעת במחקר זה מאפשרת לחוקר להעריך את איכות הלמידה שהתרחשה בפורום, ולמורה בשדה - להעריך את התלמידים בקורס בהוראה מרחוק.


מספר פריט: 8689
מיון: P24
מו"ל: מכון מופ"ת
שנה: 2005
בתוך: דפים
כרך: 40
עמודים: 132-160
מילות מפתח: הכשרת מורים; ניתוח אירועים; חקר מקרה; יישומי מחשב; הוראה בסיוע מחשב; מחשבים; מדעי-הטבע; למידה שיתופית
טקסט מלא:


טקסט מלא

נמצא ב:
דפים 40


לחיפוש במרכז המידע


ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים ב'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו

מילות מפתח:
מרכז מידע בין מכללתי , חומרי למידה הוראה ומחקר:מאמר , הכשרת מורים , ניתוח אירועים , חקר מקרה , יישומי מחשב , הוראה בסיוע מחשב , מחשבים , מדעי-הטבע , למידה שיתופית