דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר


סוג: מאמר

כותר:

תיווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה ליישום של הוראה תואמת התפתחות

מחבר: טל, קלודי     עורך: ענבר, דן /זיו, שרה

תקציר
המאמר שלפנינו מתמקד בטענה, שאינטראקציה איכותית בין הורים ומחנכים פורמליים לבין ילדים היא סימן בולט להצלחתה של הוראה תואמת התפתחות. נוסף על כך אנו טוענים, שלימוד מעין זה הוא בבחינת מרכיב הכרחי בטיפוח האוריינות של ילדים בגיל הרך, כלומר הצלחתן של אסטרטגיות או של שיטות הוראה שונות בהקניית קריאה וכתיבה מותנית באיכות האינטראקציה שנלווית לשיטות ההקניה ולאסטרטגיות שמחנכים נוקטים. אינטראקציה איכותית היא מושג פתוח לפרשנויות, לפיכך הכרחי שנבחין תחילה במאפייניה באופן כללי, במטרה להגדיר מהם המאפיינים הספציפיים יותר שניתנים ליישום בטיפוח קוראים מיומנים ועצמאים. מכאן שאנו מציעים למחנכים הגדרות שהן מדייקות יותר מכמה מונחים ידועים וחשובים,למשל, המונח "אזורי התפתחות מקורבים" (ZPD) או המונח "פיגומים", שכן מונחים אלה כלליים לעתים. לביסוס הטענה בדבר המרכזיות של אינטראקציה איכותית בטיפוח אוריינות, המאמר דן בעקרונות התיווך בהגדרות האופרטיביות של קליין, שנגזרו מתאוריית ההשתנות הקוגניטיבית של פוירשטיין ורנד. נוסף על הגדרות אלו הצגנו כאן שילובים מסוימים שלהן, שאפשר לראות בהם קריטריונים לאפיון אינטראקציות איכותיות היעילות בטיפוח אוריינות. נדגים כאן גם דרכים להעריך ולנתח אינטראקציות בין מתווכים ללומדים בסיטואציות הכוללות טיפוח של כישורים אורייניים.


מספר פריט: 7900
מיון: P24
מו"ל: מכון מופ"ת
שנה: 2004
בתוך: דפים
כרך: 37
עמודים: 10-40
מילות מפתח: אוריינות; מיומנות הקריאה; כתיבה; גיל רך; ילדי גן; הוראה מסייעת; ויגוצקי, לב; פוירשטיין, ראובן; תיאוריות בחינוך; למידה מתווכת; רכישת מיומנויות; שיטות הוראה; מוכנות לקריאה; התפתחות אישית; מורים; הורים
טקסט מלא:


טקסט מלא

נמצא ב:
דפים 37


לחיפוש במרכז המידע


ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים ב'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו

מילות מפתח:
מרכז מידע בין מכללתי , חומרי למידה הוראה ומחקר:מאמר , אוריינות , מיומנות הקריאה , כתיבה , גיל רך , ילדי גן , הוראה מסייעת , ויגוצקי , פוירשטיין , תיאוריות בחינוך , למידה מתווכת , רכישת מיומנויות , שיטות הוראה , מוכנות לקריאה , התפתחות אישית , מורים , הורים