דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר


סוג: מאמר

כותר:

מדיניות קליטת העלייה במערכת החינוך

מחבר: סבר, ריטה

תקציר
גל העלייה של שנות התשעים מברית המועצות לשעבר הגדיל מאוד את ממדי מערכת החינוך ושינה את ההרכב הדמוגרפי שלה. הגידול הכמותי גרם לעומס על המערכת והשינוי בהרכבה החריף את השונות התרבותית ויצר דילמות ואי-שביעות רצון משני הצדדים. מאמר זה נשען על מסגרת מושגית לניתוח דפוסי הניהול של השונות התרבותית, שפיתחה המחברת, ובו נבחנת מדיניות הקליטה של משרד החינוך: מה הן הבעיות שהיא מתכוונת לתת להן מענה, מה הן המטרות שהציבה לפניה, ועל אילו הנחות אידאולוגיות היא מבוססת; אילו תפיסות עומדות מאחורי כיווני הפעולה הננקטים; ועד כמה נשענים כל אלה על נתונים בדוקים ועל השפעות של הידע המחקרי המצטבר. אמנם במשרד החינוך לא עוצבה עד היום מדיניות קליטה מגובשת, אבל מפעילותו בתחומים הנוגעים לקליטת עולים משתקפת מעין "מדיניות משתמעת", אשר מתבססת על עקרונות מפתח כלליים בתחום הקליטה, על הנחות אידאולוגיות (המכתיבות את הגדרת הבעיה ואת המטרה הראויה), על הנחות אמפיריות (לגבי דרכי הפעולה הנחוצות לפתרון הבעיה) ועל תגובות לאילוצים וללחצים. "המדיניות המשתמעת" של המשרד נבחנת במאמר זה על ידי ניתוח פעילותו בשלושה תחומים: (א) הקצאת משאבים; (ב) השיבוץ למסגרות; (ג) התחום הלשוני. מוצגות גם כמה התפתחויות המעידות על קיומה של מודעות לצורך בשינוי ועל מאמצים להפקת לקחים. הניתוח מראה, בין השאר, שמערכת החינוך ממשיכה לבסס את פעילותה בתחום הקליטה על פרספקטיבה של משימה חולפת ועל הגדרה מצומצמת של אוכלוסיית היעד. המאמר מציע חלופות, הן לפרספקטיבה והן להגדרת הבעיה העיקרית, היוצרת את הצורך במדיניות מיוחדת בתחום זה. מתבקש שמשרד החינוך יפתח משנה סדורה, שתתורגם למדיניות קליטה מגובשת, אשר תתייחס לריבוי התרבויות כמאפיין מהותי של החברה הישראלית. למדיניות כזאת אמורים להיות: (א) מטרה ויעדים מוגדרים המשוחררים מאידאולוגיה בוללת; (ב) עקרונות פעולה ברורים הנשענים על ידע מחקרי עדכני; (ג) הסדרי מעקב, שישקפו את מידת יישומם של עקרונות הפעולה ואת קרבתם להשגת היעדים. אם ההתמקדות ב"קליטה" תוסב להתמקדות באסטרטגיה של הנהגת מערכת מרובת תרבויות, עשויה להיות לכך תרומה שתקרין על מרחב גדול יותר של החיים הציבוריים.


מספר פריט: 8081
מיון: P89
מו"ל: מכון סאלד
שנה: 2004
בתוך: מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות
כרך: 43 (1)
עמודים: 145-169
מילות מפתח: קליטת עלייה; עמדות כלפי עולים; מדיניות חינוכיתלחיפוש במרכז המידע


ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים ב'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו

מילות מפתח:
מרכז מידע בין מכללתי , חומרי למידה הוראה ומחקר:מאמר , קליטת עלייה , עמדות כלפי עולים , מדיניות חינוכית