דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר


סוג: מחקר

כותר:

"גברים: למה בחרתם להיות מורים?" : מניעי בחירה של פרחי הוראה גברים בחינוך היסודי : היבט רב-תרבותי

מחבר: רובין, עדנה /גלעד, אתי /מלאת, שוש

תקציר
בארץ ובעולם קיימת תופעה של פמיניזציה של מערכת החינוך. מיעוט הגברים בתחום ההוראה הוא מושא לדאגה בקרב מעצבי מדיניות וחוקרי חינוך בעולם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחשוף את המניעים של הגברים הבוחרים בהוראה בקבוצות השונות זו מזו בהשתייכות התרבותית: צברים, יוצאי אתיופיה ובדואים במכללה בדרום הארץ. אוכלוסיית המחקר כללה 15 סטודנטים גברים, שאותרו מתוך רישומים עדכניים של הלומדים במכללה. כלי המחקר היו ראיונות עומק מובנים למחצה שביצעו החוקרות. הראיונות נותחו ניתוח תוכן כמקובל במחקר איכותני. בין הממצאים: (א) בקרב כל המרואיינים הופיע יותר ממניע אחד לבחירה בהוראה: מניע חיצוני, מניע פנימי ומניע אידאולוגי; (ב) בקרב כולם לוותה הבחירה בהתלבטות לגבי המקצוע; (ג) מרביתם רואים את לימודי ההוראה כקרש קפיצה לתפקידי ניהול במסגרות פורמליות ולא -פורמליות; (ד) נמצאו גם ממצאים המייחדים כל קבוצה תרבותית. המלצת המחקר היא שמערכת הכשרת המורים תבנה ותפתח תכניות הכשרה, המדגישות את הפן הערכי והחברתי של מקצוע ההוראה כדי למשוך גם גברים למקצוע זה.


מספר פריט: 9512
מיון: R1015
מו"ל: אחוה
שנה: 2007
עמודים: 50
מילות מפתח: גברים; תפקידי מין; סטראוטיפים מיניים; מורים; פמיניזם; שוויון בין המינים; הוראה; מגזר ערבי; בדואים; אתיופיה; יהודים
הערות: בתמיכת מכון מופ"תלחיפוש במרכז המידע


ליצירת קשר

מרכז המידע פתוח בימים ב'-ה' בשעות 8:30 – 16:00.
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
השירות ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
כיצד מגיעים אלינו

מילות מפתח: