דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כינוסים בארץ ובחו"ל


תמונת ספרי מחקרהמאגר מספק מידע לגבי כינוסים ואירועים בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במאגר פרטים לגבי מיקום הכנסים ומועדם, הפניות לאתר ויצירת קשר עם המארגנים.


468973291.jpg

ליצירת קשר

מנהלת מרכז מידע:
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
liatjby@macam.ac.il

ניתן לעיין בחומר במרכז המידע
של מכון מופ"ת בימים א'-ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30​
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
טלפון: 03-6901450
פקס: 03-698861
meyda@macam.ac.il