דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תמונת ספרי מחקררשימות של מאמרים חדשים בתחום הכשרת מורים. בכל רשימה מידע על מאמרים עדכניים שהתפרסמו במיטב כתבי עת ברחבי העולםליצירת קשר

מנהלת מרכז מידע:
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
liatjby@macam.ac.il

ניתן לעיין בחומר במרכז המידע
של מכון מופ"ת בימים א'-ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30​
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
טלפון: 03-6901450
פקס: 03-698861
meyda@macam.ac.il

178506981.jpg