דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מחקר והוראה

תמונת ספרי מחקרמאגר זה מכיל מידע על פרסומים בעברית ובאנגלית בנושאי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. מאגר המידע הממוחשב מכיל את הפרטים הביבליוגרפיים של הפרסומים, ולעיתים גם תקצירים וטקסט מלא. הפרסומים עצמם נמצאים במרכז המידע. האוסף כולל: דוחות מחקר, עבודות גמר לתואר שני, עבודות דוקטורט, ספרים, כתבי עת ומאמרים. במרכז המידע ניתן למצוא גם שנתונים של המכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל.
200027192-001.jpg

ליצירת קשר

מנהלת מרכז מידע:
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
liatjby@macam.ac.il


ניתן לעיין בחומר במרכז המידע
של מכון מופ"ת בימים א'-ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א' המרכז נפתח ב-11:30​
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד
טלפון: 03-6901450
פקס: 03-698861
meyda@macam.ac.ilממאגר חומרי הלמידה: