דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

על אודות המדור

היחידה סגורה

המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות הוקם כמענה לרצון ולצורך של אוכלוסיית מורי המורים לשלב בעבודתם טכנולוגיות מקוונות. המדור רואה את יעדיו בשלושה מוקדים עיקריים:
 1. הטמעת הפדגוגיה המקוונת בהכשרת מורים הן ברמת הסגל האקדמי והן ברמת הסטודנטים להוראה.
 2. יצירת ערוצים חדשים לפיתוח מקצועי של סגל המכללות לחינוך.
 3. יצירת ערוצי תקשורת מקוונת בין מומחים בארץ ובעולם בהכשרת מורים להתעדכנות מקצועית ולמידה הדדית ויצירת תקשורת בונה בין אנשי חינוך מתרבויות וממגזרים אלה.

להשגת היעד הראשון מארגן המדור:
 • סדנאות מקוונות סמסטריאליות למורי מורים בנושא הוראה מקוונת.
 • השתלמויות פנים אל פנים והשתלמויות מקוונות, המוקדשות לסוגיות של פדגוגיה מקוונת, כגון: "פיתוח קהילה לומדת", "הוראה סינכרונית" ועוד.
 • קבוצות דיון לפי תחומי העניין המשותפים (קהילות עמיתים), לדוגמה, פורום בנושא הוראת קורס מסוים בסביבה מקוונת.
 • השתלמויות להכרת סביבות מקוונות ושילובן בהוראה, כגון Moodle, Blackboard ועוד.
 • תמיכה פרטנית המותאמת לצרכים של צוותי מורים ממכללות לחינוך (הדרכה פרטנית).
 • מדריכים למורה מקוון אשר יהיו נגישים באתר המדור.

היעד השני מושג על ידי:
 • ארגון כנסים וירטואליים בין-לאומיים, ימי עיון, סמינריונים ומפגשים סינכרוניים מרחוק. פעילויות אלה אינן נוגעות בנושאי פדגוגיה מקוונת בלבד, אלא במגוון נושאים כלליים בהכשרת מורים (לדוגמה: "מחוון ככלי הערכה").
  * הקמת הרשת החברתית-מקצועית "שלובים" כמענה לצרכיה של קהיליית העוסקים והמתעניינים בתחום החינוך ובהכשרת המורים


היעד השלישי מושג באמצעות:
 • ימי עיון המאורגנים בשיתוף עם צוותים אחרים במכון מופ"ת ובמכללות לחינוך, שמשתתפים בהם חברי סגל המורים של מכללות מהמגזר היהודי חילוני ודתי, וכן מהמגזר הערבי, בדואי, דרוזי ונוצרי.
 • הרצאות מקוונות עם מיטב המומחים בתחום החינוך בארץ ובעולם המועברות באמצעות מפגשים מקוונים סינכרוניים (Webinars), חלקן בשיתוף עם הערוץ הבינלאומי.

מידע על הפעילויות והרשמה

מפגשים מקוונים מתקיימים מרחוק בסביבת Blackboard Collaborate, המאפשרת הצגת מצגות, אתרים, תוכנות, תקשורת קולית וכתובה וסוגי אינטראקציה נוספים. אנו ממליצים לעיין בארכיון המפגשים, שבו נשמר מידע על נושאים, תכנים, מרצים, מצגות והקלטות של המפגשים.

גמול השתלמות

השתתפות בפעילויות היחידה מקנה בדרך כלל למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של 2 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת. ייתכנו מפגשים של יותר מ-2 שעות. מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים" בצבירת שעות לגמול השתלמות.


הנכם מוזמנים לעיין בארכיון הפעילויות הקודמות של המדור. רוב הפעילויות מלוות באתר המציג מידע רלוונטי: פרטים על המציגים, מצגות, רשימת מקורות והקלטות של מפגשים סינכרוניים.