Skip Ribbon Commands
Skip to main content

יחידה מספר 1 - עקרונות בסיסיים בהבנת הנקרא

 

מבוא:
ביחידה זו נלמד כיצד בנוי טקסט. בכל שיעור נבחן טקסטים שאנשים אחרים כתבו, ונסיים בהבנה איך צריך לכתוב נכון. נלמד לנתח טקסט על פי קריטריונים שונים ונדע לאבחן את רמתו ואת התאמתו לתלמידים. הכוונה היא לדעת לאפיין כל טקסט שאנו רוצים להביא לתלמידים, כדי שנדע אם הוא מתאים לכיתה וכדי שנדע מה לעשות איתו בשיעור.בשיעור הראשון נלמד כיצד לגשת לטקסט חדש, לְמה לשים לב, מה לבדוק לפני הקריאה, ומה אפשר ללמוד מכל המידע שאספנו. כמו כן נכיר סוגים שונים של טקסטים (מדעי, אינפורמטיבי, תיאורי וכו') ונלמד לאפיין אותם ולהגדיר אותם. בשיעור השני נלמד למצוא את הכוונה של הכותב בכתיבת הטקסט. נתנסה במציאת כוונה נסתרת בטקסטים מיוחדים (אירוניים, סאטיריים, ביקורתיים), בשיעור זה נכיר גם את חשיבות מציאת הנושא המרכזי – נלמד למצוא אותו ולנסח אותו במילים שלנו. בשיעור השלישי נכיר סוגים של קישוריות ולכידות בטקסט ונלמד את חשיבותם בכתיבה ברורה. מתוך כך נלמד על מבנים לוגיים שונים לטקסטים שונים. בשיעור הרביעי נדבר על אוצר מילים בטקסט, על שיבוץ מילים מיוחדות וניבים, ועל הבנת מילים מתוך הקשר. נוסף על כך נדבר על ענייני לשון שונים: דגמים תחביריים, מילות קישור והמרתן באחרות ועוד.

פיתוח והוראה:

ד"ר לובה חרל"פ, מכללת ליפשיץ
luba@macam.ac.il
ד"ר לובה חרל"פ היא מרצה בכירה וראש "המרכז ללימודי הטקסט" במכללה האקדמית לחינוך ע"ש ליפשיץ בירושלים. בעבר כיהנה כראש "היחידה להבעה עברית ואולפן" באוניברסיטת בר-אילן, יזמה וניהלה את ה"תכנית להוראת עברית כשפה שנייה" (תשנ"ח-תשנ"ט).