דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​​​​​​יחידות ותשתיות אקדמיות

מטרת מכון מופ"ת היא לשמש מקום מפגש מקצועי ולאפשר שיח חינוכי בין עמיתים, הן במערכת הכשרת המורים הן במסגרות אחרות במערכת החינוך.

הפעילויות והמפגשים המקצועיים שהמכון מציע מאפשרים החלפת דעות; הרחבת ידע; מחקר ולמידה משותפים; התפתחות מקצועית, אישית וקבוצתית; יצירה והפצה של ידע וחומרים; ייזום ופיתוח פרויקטים ומחקרים מערכתיים בתחום.

כדי להשיג מטרה זו פועלים במכון כמה ערוצים מובילים:

פעילות בין-לאומית

בראשות ד"ר שרה זיו

המטרה – לחשוף את קהילת החינוך הבין-לאומית למודל הייחודי של מכון מופ"ת, וכן לידע ולניסיון שנצטברו בו בתחום של הכשרת מורים.

לימודים

בראשות ד"ר דורון לדרר​

המטרה – לגבש את תפיסתם המקצועית של המורים ולצייד אותם בכלים חשובים לביצוע עבודתם. נוסף לתכניות הקבועות שפועלות בו, ערוץ הלימודים מקיים גם תכניות ייחודיות שנותנות מענה לצרכים ספציפיים מהשדה.
אחת המסגרות המובילות ביחידה זו ה​יא בית הספר ללימודי התמחות מקצועית​ ​בראשותה של ד"ר רמה קלויר​. ​

כתיבה

בראשות ד"ר יהודית שטיימן

המטרה – לעודד מכשירי מורים להפוך את הידע האישי שלהם – התאורטי והמעשי – לידע ציבורי שעומד לרשות קהילת החינוך וההכשרה. במסגרת ערוץ זה מתפרסם כתב העת השפיט "דפים", שמתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של מקצוע ההכשרה להוראה.

מחקר

בראשות ד"ר עינת גוברמן

המטרה – לקדם מחקר שמבוצע על-ידי סגל ההוראה במכללות להוראה ובמכון מופ"ת מתוך מגמה להעלות את רמת ההכשרה ולשפר את מעמדם ותדמיתם של המכללות, מכשירי המורים והמורים.

מפגשי עמיתים

בראשות רות סרלין

המטרה – לזמן מפגשי עמיתים במסגרות שונות ובמגוון תחומים. עמיתים נפגשים – פנים אל פנים ובאופן מקוון – להבהיר סוגיות משותפות, לדון במחקרים, לנסח ניירות עמדה ועוד.

מרכז מידע

בראשות ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע

המטרה – לאסוף ולארגן מאגרי מידע של חומרים ומסמכים ייחודיים להכשרת מורים, ולאפשר לאנשי חינוך באשר הם גישה נוחה למאגרים אלה ושימוש קל בהם.

מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך

בראשות שרון גרינברג

המטרה – להפיץ במערכת הכשרת המורים ובכלל מערכת החינוך ידע תאורטי ומעשי בנושא טכנולוגיות למידה; להפיץ ולקדם רעיונות חדשים, מישראל ומהעולם, שיכולים לתרום למערכת הכשרת המורים בישראל; לספק למערכת הכשרת המורים בישראל שירותים טכנולוגיים איכותיים ובמחירים תחרותיים.